BNLOGO

สื่อการสอน รายวิชา ง30205 การเขียนโปรแกรม ม.6


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ผู้สอน นายจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์
งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ประกาศ : งดรับงานสอบซ่อมกลางภาค ตั้งแต่ ...

ประกาศ : เขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับครูผู้สอน ส่งทางกล่องข้อความในเฟสบุ๊คของครู ส่งภายใน 13 ก.ย.62

ประกาศ : ขอขอบใจทุกคนที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดของครู เมื่อ 1 ก.ย.62 +จิตพิสัย

สรุปเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 >>>คลิกที่นี่<<< <<< อัพโหลด ... กรุณาอ่านเพื่อเตรียมสอบ ไม่อ่าน ตกแน่นอน >>>

ดาวน์โหลดโปรแกรม Dev C++ 5.11 with TDM-GCC 4.9.2 >>>คลิกที่นี่<<<

กำหนดสอบกลางภาค นอกตาราง ในคาบเรียน 8 - 12 ก.ค.62 ไม่มาสอบ ไม่แจ้งเหตุผล หรือลาป่วย ลากิจ ติด "ร"

สรุปเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 >>>คลิกที่นี่<<< <<< อัพโหลด ... กรุณาอ่านเพื่อเตรียมสอบ ไม่อ่าน ตกแน่นอน >>>

ใบความรู้ที่ 1 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 2 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 3 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 4 สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<< | เฉลยใบงานที่ 4.3 ข้อ 3

ใบความรู้ที่ 5 ตัวดำเนินการ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 6 การเลือกตามเงื่อนไข สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ใบความรู้ที่ 7 คำสั่งการทำซ้ำ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ขอบคุณ ครูชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย สำหรับแหล่งข้อมูลอ้างอิง
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2282-0025 ต่อ 130 โทรสาร 0-2280-0564
© 2000-2020 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ (BNNet NOC) Email : webmaster แ อ ต bn.ac.th
      
Hosting By ISSP  สพฐ. Power By Server website monitoring tool  ขับเคลื่อนด้วย Naka web v.12.0

ขณะนี้มีผู้ชม 1 คน