วันนี้ตรงกับ  

เมนู>>>:    หน้าแรก | ศธ. | สพฐ. | สนก. | กระดานข่าว | สมุดเยี่ยม | โพล | ดาวน์โหลด | ทีมงาน | ห้ามคลิก | ห้ามคลิก
ขอขอบคุณ...ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาให้การสนับสนุนเว็บไซต์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

 

 

 

 

สถานะ : กำลังปรับปรุง 25/04/2551

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ : วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551   เวลา 08:04:13 น.

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ จำนวน counter ท่าน  (เริ่มนับ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548)   

ขณะนี้มีผู้เข้าชม 3 คน

ภาพที่นำมาให้ชมในเว็บไซต์โรงเรียนได้ถูกบีบอัดและลดขนาดลง เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผลและการดาวน์โหลดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หากท่านใดต้องการนำภาพต้นฉบับคุณภาพสูงเพื่อไปอัด ติดต่อได้ที่ งานสื่อการศึกษา (ครูนพปฎล)  และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ครูจรูญ)

โปรดนำแผ่นซีดีเปล่ามาด้วยทุกครั้งที่มาติดต่อขอรับภาพไปอัด

เนื่องจากพื้นที่เก็บภาพกิจกรรมบน Server มีจำกัด จึงจำเป็นต้องหมุนเวียนนำภาพใหม่มาให้ชมแทนภาพเก่า จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบทั่วกัน

=============================================================

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2550 >>> ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2

ภาพกิจกรรมและโครงการ ในวาระ 115 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ที่

ชื่ออัลบัมภาพ/งาน

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่เปิดบริการ

1

 พิธีบวงสรวงปั้นพระรูป ร.5

๓๐ พ.ย.๕๐

N/A

2

 พิธีปั้นขึ้นรูปหล่อ ร.5

๒๖ ธ.ค.๕๐

N/A

3

 ถอดแบบปูนปลาสเตอร์พระรูป ร.5

๑๙ ก.พ.๕๑

N/A

4

 พิธีเททองหล่อพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ 115 ปี บ.น. ภาพชุดที่ 1 | ภาพชุดที่ 2

๔ มี.ค.๕๑

N/A

5

 พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคล115 ปี บ.น. ภาพชุดที่ 1 | ภาพชุดที่ 2

๑๙ มี.ค.๕๑

N/A

6

 พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ภาพชุดที่ 1 | ภาพชุดที่ 2

๖ เม.ย.๕๑

N/A

7

 พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคล 115 ปี บ.น. โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

๙ เม.ย.๕๑

N/A

8

 

 

N/A

การจัดสร้างวัตถุมงคล สิริสมบัติ 50 พิธีบวงสรวง พุทธาภิเษก เทวาภิเษก (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2550)

ที่

ชื่ออัลบัมภาพ/งาน

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่เปิดบริการ

1

   

N/A

2

   

N/A

3

   

N/A

4

   

N/A

5

   

N/A

6

   

N/A

7

   

N/A

8

 

 

N/A

รวบรวมภาพกิจกรรมตามคำเรียกร้อง : กำลังรวบรวมภาพให้ครบถ้วน

ที่

ชื่ออัลบัมภาพ/งาน

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่เปิดบริการ

1

 นาคาเกมส์
 2546 | 2547 | 2548
 2549 ก่อนวันงาน | ภาพชุดที่
1 | 2 | 3 | เบื้องหลัง
 2550 การแข่งขันต่างๆ | เตรียมงาน | ภาพชุดที่ 1 | 2 | 3

N/A

N/A

2

 แห่เทียน-ถวายเทียนจำนำพรรษา 2547 | 2548 | 2549 | 2550

N/A

N/A

3

 นาคาคืนถิ่น 2547 | 2548 | 2549 | 2550

N/A

N/A

4

 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2547 | 2548 | 2549 | 2550

N/A

N/A

5

 วันวิทยาศาสตร์ 2547 | 2548 | 2549 | 2550

N/A

N/A

รวมภาพกิจกรรมรายเดือน ปีการศึกษา 2550 (พฤษภาคม 2550 - เมษายน 2551)

ที่

ชื่ออัลบัมภาพ/งาน

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่เปิดบริการ

เดือนพฤษภาคม 2550
     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

 

 

 

 

เดือนมิถุนายน 2550
     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

     

N/A

 

 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2550
 

 พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ(สนามศุภชลาศัย)

01/07/2550

N/A

 

 อบรมปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Microsoft PowerPoint" รุ่นที่ 1 (ม.1)

01/07/2550

N/A

 

 ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

02/07/2550

N/A

 

 กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรมประจำเดือนกรกฎาคม

03/07/2550

N/A

 

 พิธีบวงสรวง พุทธา-เทวาภิเษก วัตถุมงคล องค์จตุคามรามเทพ รุ่นสิริสมบัติ 50

03/07/2550

N/A

 

 ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

03-04/07/2550

N/A

 

 โครงการพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพ "ปฐมนิเทศ ครูพิเศษ และครูผู้ช่วย"

05/07/2550

N/A

 

 อบรมปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Microsoft PowerPoint" รุ่นที่ 2 (ม.1)

07/07/2550

N/A

 

 อบรมปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Microsoft PowerPoint" รุ่นที่ 2 (ม.4)

08/07/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.2 อบรมการปฏิบัติสมาธิ

10/07/2550

N/A

 

 ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ O-NET

11/07/2550

N/A

 

 พิธีมอบทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

11/07/2550

N/A

 

 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้น ม.1

13/07/2550

N/A

 

 คณะครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ LMS" ครั้งที่ 1

14/07/2550

N/A

 

 คณะครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ "การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยระบบ LMS" ครั้งที่ 2

21/07/2550

N/A

 

 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2550

25/07/2550

N/A

 

 พิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

27/07/2550

N/A

 

 

 

 

เดือนสิงหาคม 2550
 

 ประชุมระดับ ม.4 - ม.5 กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม

01/08/2550

N/A

 

 ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และพระชุติชโย (ผอ.ธวัชชัย ชัยเพชระกุล)

03/08/2550

N/A

 

 กิจกรรม "ธรรมะส่องใจ ต้านภัยบุหรี่ สุรา และยาเสพติด" โดย โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และ สสส.

06/08/2550

N/A

 

 กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรม ประจำเดือน สิงหาคม

07/08/2550

N/A

 

 กิจกรรมประชุมระดับ ม.4 โดย ครูสุพัตรา เย็นเกล้ากุล

08/08/2550

N/A

 

 พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

10/08/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

11/08/2550

N/A

 

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มมร.

12/08/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.4 ร่วมเดินรณรงค์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 19 สิงหาคม

13/08/2550

N/A

 

 พิธีเปิด กิจกรรม "เรือห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ" โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

14/08/2550

N/A

 

 กิจกรรม "เรือห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ" โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย

15/08/2550

N/A

 

 ประชุมคณะกรรมการรับรองการปฏิบัติราชการ

15/08/2550

N/A

 

 พิธีสมโภช วัตถุมงคล จตุคามรามเทพ รุ่นสิริสมบัติ 50

16/08/2550

N/A

 

 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา

17/08/2550

N/A

 

 พิธีสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

17/08/2550

N/A

 

 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.4

21/08/2550

N/A

 

 พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2550

23/08/2550

N/A

 

 กิจกรรม "พี่สู่น้อง" ต้านยาเสพติด โดยกลุ่มเพื่อนเพื่อเพื่อน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

24/08/2550

N/A

 

 ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงาน เข้าอบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน

25-26/08/2550

N/A

 

 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.3

27/08/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรม The Best Man School Tour

29/08/2550

N/A

 

 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดต่างๆ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัล

31/08/2550

N/A

 

 

 

 

เดือนกันยายน 2550
 

 สามประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อ บ.น.

01/09/2550

N/A

 

 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

01/09/2550

N/A

 

 กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรม ประจำเดือนกันยายน

04/09/2550

N/A

 

 ประชุมชี้แจงนักเรียนชั้น ม.4 เกี่ยวกับการรับการประเมินสถานศึกษา จาก สมศ. รอบที่ 2

05/09/2550

N/A

 

 การแข่งขันฟุตบอล ม.1 สัมพันธ์

07/09/2550

N/A

 

 บันทึกเทปรายการรถโรงเรียน "ตอน ปุ๊ย คืนสิทธิ์" ศิษย์เก่าบวรนิเวศ

07/09/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.2 แสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ

11/09/2550

N/A

 

 ประเมินครู คศ.3

12/09/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.2 รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีฉลองเสาชิงช้า

12/09/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.4 แสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ

12/09/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.5 แสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ

12/09/2550

N/A

 

 แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

12/09/2550

N/A

 

 ครูผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวอำลานักเรียน - นักเรียนแสดงมุทิตาจิต

13/09/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.1 แสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ

14/09/2550

N/A

 

 ศูนย์วิชาคณิตศาสตร์รับบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนกา่รสอน

17/09/2550

N/A

 

 สำรวจค่ายลูกเสือ

25/09/2550

N/A

 

 วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

28/09/2550

N/A

 

 

 

 

เดือนตุลาคม 2550
   ตักบาตรวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

03/10/2550

27/11/2550

 

 พิธีบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >>

13-28/10/2550

N/A

 

 ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

17/11/2550

27/11/2550

 

 พิธีลาสิกขาบทสามเณร นาคากตัญญุตา ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

28/10/2550

N/A

 

 พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช  23 ตุลาคม

23/10/2550

27/11/2550

 

 คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูยุคใหม่

24/10/2550

27/11/2550

 

 รองฯ พนัสดา สีมั่น อำลานักเรียน เพื่อไปดำรงตำแหน่ง ที่ ร.ร. สามเสนวิทยาลัย 2

29/10/2550

27/11/2550

   ส่งรองฯ พนัสดา สีมั่น ที่ ร.ร. สามเสนวิทยาลัย 2

29/10/2550

27/11/2550

 

 ต้อนรับ รองฯ ดวงกมล คงเมือง สู่รั้วเหลือง-ดำ

29/10/2550

27/11/2550

   รองฯ ดวงกมล คงเมือง พบนักเรียน

30/10/2550

27/11/2550

   ครูสมพร ภู่อิ่ม อำลานักเรียนในโอกาสเกษียณอายุราชการ

31/10/2550

27/11/2550

   

 

 
เดือนพฤศจิกายน 2550

 

 งาน "สายใยรักนิรันดร์" เลี้ยงล่ง รองฯพนัสดา สีมั่น

02/11/2550

N/A

 

 ฝ่ายบริหาร และคณะครู รับเสด็จ งานบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบวรนิเวศวิหาร

03/11/2550

N/A

 

 กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน

06/11/2550

N/A

 

 ตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อตรวจหาสารเสพติด

06/11/2550

N/A

 

 นักเรียนชั้น ม.1 ปฏิบัติธรรม ที่ ตึก สว.ธรรมนิเวศ

06/11/2550

N/A

 

 ร่วมกิจกรรมมหากุศล ไถ่ชีวิต โค-กระบือ กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติิ

06/11/2550

N/A

 

 ลูกเสือร่วมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณวัดและโรงเรียน เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

06/11/2550

N/A

 

 พิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า  

23/11/2550

N/A

   รับการประเมินภายนอก รอบ 2 จาก สมศ.

26-28/11/2550

N/A

 

 รายงานสรุปผลการประเมินภายนอก รอบ 2 จาก สมศ.

28/11/2550

N/A

   การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ (นาคาเกมส์ ครั้งที่ 29) >>> การแข่งขันต่างๆ | เตรียมงาน | ภาพชุดที่ 1 | 2 | 3

13-30/11/2550

N/A

   พิธีบวงสรวงปั้นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

30/11/2550

N/A

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดป้ายนิเทศ งานบรรพชาสามเณร

30/11/2550

N/A

       
เดือนธันวาคม 2550
 

 นักเรียน ม.ปลาย ชมนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เมืองทองธานี

03/12/2550

N/A

 

 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  

04/12/2550

N/A

   นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ ห้องประชุม อาคารวชิรญาณวงศ์

04/12/2550

N/A

   นักเรียน ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

05/12/2550

N/A

   นักเรียน ม.ปลาย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท้องสนามหลวง

05/12/2550

N/A

   ทบทวนเนื้อหารายวิชา สำหรับการสอบ O-NET

06/12/2550

N/A

   กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรม ประจำเดือนธันวาคม

07/12/2550

N/A

   แนะนำตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2551

07/12/2550

N/A

   คณะครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ"

13/12/2550

N/A

   คณะครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Backward Design"

13/12/2550

N/A

   เดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2550

20/12/2550

N/A

   การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2551

20/12/2550

N/A

   พิธีปั้นขึ้นรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

26/12/2550

N/A

   

 

 

เดือนมกราคม 2551
   รับพรปีใหม่จากพระเถระวัดบวรนิเวศวิหาร

02/01/2551

N/A

   กิจกรรมวันเด็ก นักเรียนชั้น ม.1

11/01/2551

N/A

 

 ลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

11/01/2551

N/A

   ค่ายลูกเสือ ม.2

16-18/01/2551

N/A

   ค่ายลูกเสือ ม.3

16-18/01/2551

N/A

   ร่วมกิจกรรมตักบาตร 52 ปีวันครู หน้ากระทรวงศึกษาธิการ

16/01/2551

N/A

   ลูกเสือ ม.1 ทดสอบการเดินทางไกล ไปสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

18/01/2551

N/A

   ประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

20/01/2551

N/A

   กิจกรรมวันประสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน

21/01/2551

N/A

   เยี่ยมค่าย นศท. เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี

28/01/2551

N/A

   นักเรียนชั้น ม.4 รับฟังการบรรยาย เรื่องระบบ Admission จากงานแนะแนว

30/01/2551

N/A

   ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 เข้าร่วมถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

31/01/2551

N/A

   

 

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2551
   พิธีปิดกองลูกเสือ ม.3

04/02/2551

N/A

   กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์

05/02/2551

N/A

   กิจกรรมอำลา-อาลัย ม.4

13/02/2551

N/A

   กิจกรรมอำลา-อาลัย ม.5

13/02/2551

N/A

   กิจกรรมอำลา-อาลัย ม.3

14/02/2551

N/A

   กิจกรรม ด้วยรักจากใจน้อง แด่พี่ ม.6

15/02/2551

N/A

   นักเรียนชั้น ม.1 กราบลาพระอาจารย์วิทยากร

15/02/2551

N/A

   กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปีที่ 115

23/02/2551

N/A

       
เดือนมีนาคม 2551
 

 พิธีเททองหล่อพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ 115 ปี บ.น

04/03/2551

N/A

 

 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรางวัลมิตรไมตรีโลก

07/03/2551

N/A

   บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2551

14/03/2551

N/A

 

 ประชุมกรรมการสถานศึกษา

18/03/2551

N/A

 

 พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคล 115 ปี บ.น

19/03/2551

N/A

 

 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2550

25/03/2551

N/A

 

 ประชุมสมาคมศิษย์เก่า บวรนิเวศ

29/03/2551

N/A

 

 รายงานตัวนร.ม.4

29/03/2551

N/A

   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6

31/03/2551

N/A

   

 

 

เดือนเมษายน 2551
   ประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

05/04/2551

N/A

 

 พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

06/04/2551

N/A

   พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล 115 ปี บวรนิเวศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงอธิษฐานจิต

09/04/2551

N/A

   นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เรียนปรับพื้นฐานความรู้

17/04/2551

N/A

       
       
       
       
       
       
       
   

 

 

โดย : งานสื่อการศึกษา  (Education Media Center)

http://www.bn.ac.th/emc

Email :

กลับไปหน้าแรก

หน้าแรก | ศธ. | สพฐ. | สนก. | กระดานข่าว | สมุดเยี่ยม | โพล | ดาวน์โหลด | ทีมงาน | ติดต่อเรา | ห้ามคลิก | ห้ามคลิก
 

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

 
Designed with Namo WebEditor 5.0  Design for Internet Explorer 5.5  Make with Selteco Bannershop Gif Animator 5.0

Copyrights © 2000-2008  By WATBOWONNIWET SCHOOL  All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551   เวลา 08:50:16 น.

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
250  ถนนพระสุเมรุ  แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  โทร.0-22820025
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :

Special Thanks for Host By ISSPand สพฐ.
ควรปรับความละเอียดของจอภาพเป็น  800 X 600 หรือ 1024 X 768  ใช้ได้ดีกับ Internet Explorer 5.5  หรือ  Netscape Communicator 6.0 หรือสูงกว่า