08 เมษายน 2563, 15:59:00

  แสดงกระทู้
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 17
16  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ GAT/PAT / สทศ. แจ้งเปลี่ยนวันสอบ PAT 3 สลับกับ PAT 5 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2552, 23:50:35
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT)

และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test หรือ PAT)

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2552 โดยจัดสอบตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มีนาคม 2552 นั้น

สถาบันฯ ขอแจ้งว่า เนื่องจากมีผู้สมัครสอบในบาง PAT มีจำนวนไม่มาก

สทศ. จึงขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ในวิชา PAT 3 และ PAT 5 ตามตารางสอบ ข้างล่างนี้ ดังนี้


ดาวน์โหลดจากไฟล์แนบคับ
17  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / ข่าวแจ้งบุคลากรและนักเรียน / ตารางสอบปลายปี / ปลายภาคเรียนที่ 2/2551 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2552, 21:47:35
ตารางสอบปลายปี / ปลายภาคเรียนที่ 2/2551

ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ
18  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / ข่าวแจ้งบุคลากรและนักเรียน / ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณครูธีรนันท์ จิรายุกุล เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2552, 10:43:18
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณครูธีรนันท์ จิรายุกุล  ครูเก่า โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ระหว่างวันที่ 10 - 13 ก.พ.52 เวลา 19.00 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ วันที่ 14 ก.พ.52 เวลา 13.00 น.


จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่ง มา ณ โอกาสนี้
19  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / ข่าวแจ้งบุคลากรและนักเรียน / โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ไม่ได้มี Hi5 (ไฮไฟว์) อย่างเป็นทางการ เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2552, 00:26:59
ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ไม่ได้มี Hi5 (ไฮไฟว์) อย่างเป็นทางการ ในนามโรงเรียนใดๆ ทั้งสิ้น


ฉะนั้น หากมีผู้หนึ่งผู้ใด อ้างถึงชื่อโรงเรียน โดยใช้ Hi5 เป็นสื่อเพื่อทำการ อันเป็นการเสื่อมเสียใดๆ

การ Add เพื่อน การสนทนา การแสดงความคิดเห็น (คอมเม้นท์) หรือกระทำสิ่งอื่นใด

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบถึงผลของกระทำนั้นทุกกรณี และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการตัดสิน หากต้องการเข้าร่วมกับ Hi5 ที่มีการแอบอ้างนั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบ
20  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / ปฏิทินกิจกรรมในรอบเดือน / 9 ก.พ.52 วันมาฆบูชา เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2552, 10:35:33
9 ก.พ.52 วันมาฆบูชา  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
   


ความหมาย
         วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

ความสำคัญ
         วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

ผู้ได้อภิญญา ๖และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

ประวัติความเป็นมา
         ๑. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ คือ
          ๑. วันนั้นเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
          ๒. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้ นัดหมาย
          ๓. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖
          ๔. พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจาก พระพุทธเจ้า

         เพราะเหตุที่มีองค์ประกอบสำคัญดังกล่าว จึงมีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต และในโอกาสนี้ พระพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการอุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
21  สัพเพเหระ จิปาถะ เรื่องราว / ข่าวไวรัสคอมพิวเตอร์ / ไวรัส sscvihost.exe และ BLASTCLNNN เก่าแต่ฮิตติดกันจัง!!! เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2552, 16:54:34
เนื่องจากขณะนี้ปรากฏว่า มีหนอนไวรัส ชื่อ SSCVIHOST.EXE ติดต่อผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แฮนด์ดี้ไดรฟ์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อสื่อบันทึกข้อมูลทุกชนิด เริ่มแสดงผลและมีความรุนแรงเรื่อยมา- สังเกตได้จากเครื่องรวนและช้ามากผิดปกติ) ซึ่งไวรัสจะมีผลโดยสังเกตุง่ายๆดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความเร็วลดลงอย่างมาก หรือเครื่องจะทำการรีบูตเอง
2. จะใช้Folder Option, Ctrl+Alt+Del, msconfig, regpedit, gpedit.msc ไม่ได้
3. การใช้งานมัลติมีเดีย รวมถึงโปรแกรมต่างๆ จะไม่สามารถทำได้ง่ายๆ จนถึงไม่สามารถทำงานได้เลย
4. มีการปิดกั้นพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ และทำลายอย่างสิ้นเชิง เริ่มตั้งแต่พอร์ตการใช้งานอินเทอร์เน็ต เม้าส์ คีย์บอร์ด ไม่ได้
5. เข้าปิดกั้นประสิทธิภาพและทรัพยากรพลังงานการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มี ความเร็วลดลงอย่างมาก เครื่องจะทำการรีบูตเอง หรือลักหลับเปิดตัวเองอยู่เสมอ (ไม่มีแสดงตนว่าเปิดเครื่องอยู่ แต่มีการใช้ไฟฟ้า-อาการคือ Power Supply จะมีความร้อนมากอยู่ตลอดเวลาแต่ใบพัดลมไม่หมุนถึงแม้ว่าจะปิดสวิตช์แล้ว-ยก เว้นท่านถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ) จนถึงเดี้ยงได้
6. หนอนไวรัส จะเข้าทำการเปลี่ยนแปลงค่าระบบ Registry Entry และ Properties Setting ทั้งระบบ จนไม่สามารถจะแก้ไขได้ในบางกรณี และท้ายสุดทุกกรณี
7.ทำลายอุปกรณ์เชื่อมต่อทุกตัวให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน และเมื่อเปิดใช้งานนานๆ ตัวหนอนไวรัสจะทำลายระบบ ROM และ RAM (หน่วยความจำ) เครื่องของท่าน ทันที
8. การใช้งานมัลติมีเดีย รวมถึงโปรแกรมต่างๆ จะไม่สามารถทำได้ง่ายๆ จนถึงไม่สามารถทำงานได้เลย
9. มีการปิดกั้นพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ และทำลายอย่างสิ้นเชิง เริ่มตั้งแต่พอร์ตการใช้งานอินเทอร์เน็ต เม้าส์ คีย์บอร์ด โดยการสกัดสัญญาณ เนื่องจากผู้สร้างมีความประสงค์ร้ายต่อตัวอุปกรณ์ ไม่ประสงค์จะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากจะถูกตรวจพบได้ง่ายนั่นเอง

ที่มา : http://www.thainethost.com/security_alert/SSCVIHOST.html
http://www.bcoms.net/webboard/detail.asp?id=42197

วิธีแก้แบบมือโปร : http://ms.kku.ac.th/mnipote/sscvihost.html

AVG 8 และ McAfee 8 กำจัดได้จ้า ขอโปรแกรม สมัครสมาชิกบอร์ดแล้ว PM ขอได้คับ
22  สัพเพเหระ จิปาถะ เรื่องราว / ข่าวไวรัสคอมพิวเตอร์ / CPE17 Autorun Killer (AntiAutorun) v.1.8.7 build 1670 (19/07/2554) เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2552, 02:24:44
CPE17 Autorun Killer (AntiAutorun)  v.1.8.7 build 1670 (19/07/2554)
Copyright by Nathaphon K. (chackco)  
------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------  
Program Feature
-โปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของไวรัสที่ใช้ Flash หรือ Thumb drive หรือ เป็นหลัก ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับ antivirus software  
- ป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุ โดยบล็อกการทำงานของ autorun จากทุกทาง ทั้ง ไดรฟ์ถอดเปลี่ยนได้ทุกแบบ ไดรฟ์ CD/DVD หรือ เน็ตเวิร์กไดรฟ์ก็ตาม
- โปรแกรมเขียนขึ้นด้วยภาษา C++ แท้ มีขนาดเล็ก ~0.1MB ทำงานรวดเร็ว
- ไม่กินทรัพยากรมากนัก สามารถใช้ได้แม้แต่เครื่องที่ความเร็วช้าก็ตาม
- ดับเบิ้ลคลิกเพียงครั้งเดียว โปรแกรมก็พร้อมจะทำงานทันที ไม่ต้องติดตั้งให้เสียเวลา
- สามารถเปลี่ยนแปลง option ได้โดย เลือกให้ลบอัตโนมัติ หรือถามก่อนทุกครั้ง, มีเสียงเตือนหรือไม่, แสดงหน้าจอผลลัพธ์หรือไม่, จะตรวจ CD/DVD หรือไม่
- โปรแกรมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ถูกไวรัสปิดทิ้งไป ทั้ง regedit, taskmanager, folder option,cmd,find และการกระทำต่างๆ รวมทั้ง title bar ของ ie  
- แก้ hacked by ... ได้ด้วย  
- ปิด auto run แบบ ถาวร อัตโนมัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก  
- ป้องกันแบบถาวร ไม่ต้องอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสบ่อยๆ  
- เพิ่มการทำงานพิเศษ สำหรับเครื่องที่ติดไวรัสไปแล้ว โดยมีฟังก์ชันพยายามฆ่าไวรัส โดยอัตโนมัติ
- สามารถตั้งให้ตรวจสอบ และลบไฟล์ที่เป็นรูปแบบของไวรัส เช่น ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ หรือไวรัสที่ copy ตัวเองซ้ำ โดยอัตโนมัติได้
- เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ kill process ไวรัสในเครื่องได้เอง ผ่านเมนู kill process in memory
- ใช้เป็นตัวเปิด/ปิด ถาด CD/DVD ได้ด้วย
- ใช้ได้กับ Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista (สำหรับ vista กรุณารันด้วยสิทธิ administrator ถ้าต้องการเช็ก HDD)
------------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------------------  
Version History
v.1.0.0 เวอร์ชันแรกนี้ กันได้อย่างเดียว ยังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันแก้ปัญหานะครับ และอาจมี bug บ้าง ลองใช้กันดูละกัน      
v.1.0.1 แก้ Bug นิดหน่อย    
v.1.1.0 เพิ่มการ kill process ที่เป็นไวรัสบางตัว พร้อมความสามารถใหม่ สั่งสแกนได้จากเมนู และแก้ไขbug ลองใช้แล้วบอกผลด้วยนะครับ    
v.1.1.3 แก้ไข Bug และเพิ่มเติม แก้ไข folder option ที่หายไป กับ regedit และ task manager ที่ถูกปิดไป    
v.1.1.4 แก้ Bug  
v.1.1.6 แก้ Bug และ เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แยกกันระหว่าง scan drive ใน com และ thumb drives  
v.1.1.7 แก้ Bug และ เพิ่มการแก้ไขสิ่งที่ไวรัสทำ  
v.1.1.8 แก้ Bug  
v.1.1.9 แก้ Bug ไอคอนหาย และป้องกันการเรียกใช้ซ้ำ  
v.1.1.10 แก้ Bug หลังลบไฟล์ไวรัส แล้วเครื่องเหมือนแฮงก์ ไอคอนบนจอหายไป  
v.1.1.11 แก้ Bug การแก้ปัญหาต่างๆ ขณะที่ไวรัสทำงานอยู่ (เดิมต้องปิดแล้วเปิดใหม่ถึงจะแก้ได้)  
v.1.1.12 แก้ Bug หา drive บางตัวไม่เจอ (อาจจะแก้ยังไม่หมดนะครับ) และเลิกเตือน drive A  
v.1.1.13 แก้ Bug ที่ในบางเครื่องจะเกิด error no disk in the drive...  
อืมตอนนี้ลองทำเวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะออโต้สแกนเลย และก็จะไม่ต้องตอบ yes แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าแบบนี้เทียบกับแบบเดิมแล้วอันไหนดีกว่าก็เลยเก็บอันเ   ก่าไว้ก่อนเผื่อชอบครับ อันใหม่นี้ถ้ามีปัญหาอะไรแจ้งได้เลยนะครับ  
อ้อ ถ้ามีข้อความขึ้นมาแสดง แล้วต้องการปิดไปก็คลิกที่ข้อความนั้นได้เลยนะครับ  
ปล. หน้าตาอาจดูเห่ยไปหน่อยนะครับ  
------------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------  
v.1.2.0 ออโต้สแกนทันทีที่เสียบ และเปลี่ยนการแสดงผลมาเป็นหน้าต่างข้อความแทน message box รวมทั้งเปลี่ยนวิธีกันการเรียกโปรแกรมซ้ำ  
v.1.2.1 เพิ่มการแก้ไขอาการเครื่องที่ติด Hello World I am VB ไปได้แล้ว  
v.1.2.2 แก้ไขหน้าตา interface ให้ดีขึ้นv.1.2.3 build 0003 ปรับปรุง interface เพิ่มเติมv.1.2.3 build 0003 ปรับปรุง interface เพิ่มเติม    
v.1.2.4 build 0030 ปรับปรุง interface และทำให้หน้าจอแสดงผลอยู่หน้าต่างบนสุด  
v.1.3.0 build 0130 ปรับปรุง ทำให้หน้าต่างอยู่บนสุดตลอดเวลาจนกว่าจะคลิกปิด อัพเดตผลการทำงานทันทีแม้ยังไม่ปิดหน้าจอเดิม และเพิ่มการ compatible กับ windows 9x ในส่วนการ kill virus process  
v.1.4.1 build 0610 แก้ Bug และเพิ่ม ตัวเซ็ท option 3 อย่าง คือ auto start with windows , auto check และ sound  
v.1.4.1 build 0611 แก้ bug และเพิ่มแท็ปเวอร์ชัน  
v.1.4.2 build 0650 แก้ Bug เพิ่มวิธีการจัดการไวรัสบางตัว และเพิ่มการแก้ไขไวรัสบางตัว  
เช่น  
- ตระก*ล .vbs ทุกตัวเท่าที่ทราบ  
- W32/RJump.worm - ravmon  
- W32/Perlovga - temp2.exe  
- VBS_RESULOWS.A - hacked by  
- w32automa worm  
- Trojan.Win32.VB.atg .. older variant  
- Win32/Dzan new variant  
- Worm_vb.bnr  
- f**ker.vbs  
 
v1.4.2 build 0651 แก้ไขข้อความในส่วน about  
v1.4.3 build 0660 แก้ไขเพิ่มเติม option เลือกเปิด/ปิด หน้าแสดงผลลัพธ์การทำงานได้แล้ว นั่นคือถ้าปิดก็จะไม่แสดงผลอะไรขึ้นมารบกวนอีกครับ  
v.1.4.3 build 0665 แก้ไข ความเข้ากันได้กับ Microsoft Windows Vista (แก้ไขมี error บางอย่าง)  
v.1.4.3 build 0670 แก้ไข bug กรณีดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ แล้ว startup ขึ้นมาเป็นเวอร์ชันเก่า ไม่ได้เรียกเวอร์ชันใหม่  
v.1.4.3 build 0675 แก้ไข bug ไม่ให้เช็กตอน start เครื่อง (อีกครั้ง) (แก้ไขเวอร์ชันนี้คือ 1.4.3 ครับ)  
v.1.4.4 build 0700 เพิ่มคำสั่งใหม่ ตรวจหา ไฟล์ใน CD/DVD ด้วยครับ (ยังไม่ได้ตรวจอัตโนมัติ ต้องคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมแล้วสั่งสแกนเอง) ถ้าเจอ autorun file จะมีสามทางเลือกคือ เปิด windows explorer โดยตรง (ป้องกันไวรัสทำงาน) , eject cd/dvd นั้นออกมา หรือปิดหน้าต่างแสดงผลไปเฉยๆ ไม่ต้องทำอะไรครับ  
v.1.4.5 build 0750 แก้ไขออฟชัน การถามก่อนสแกน เป็นพบไฟล์ต้องสงสัย จึงขึ้นมาถามก่อนลบ  
แก้ไข bug การตรวจไฟล์ แล้วล็อคไฟล์ไว้  
แก้ไขการแสดงผลจำนวนไดรฟ์  
แก้ไข ให้รันบน flash drive ได้สมบูรณ์ (Portable version) หรือถ้ารันบนไดรฟ์ในเครื่องก็จะติดตั้งตัวเองอัตโนมัติเหมือนปกติ  
เพิ่มเมนูให้ eject cd/dvd ไดรฟ์แรกในระบบได้ทันที  
เพิ่มการถามก่อนออกจากโปรแกรม  
v.1.4.6 build 0800 แก้ไข bug  
สามารถซ่อนหน้าจอผลลัพธ์อัตโนมัติหลังผ่านไปสักครู่ (ตามที่มีคนขอมา)
ตอนนี้สามารถตรวจสอบไดรฟ์ cd/dvd ได้แบบอัตโนมัติแล้วนะครับ ออโต้เช็ก
เปลี่ยนชื่อตัวเลือกในออฟชั่นให้สอดคล้องกับระบบใหม่
สามารถตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าเครื่องน่าจะติดไวรัส autorun อยู่แล้วรึไม่
และสามารถลองพยายามที่จะฆ่าไวรัสโดยอัตโนมัติ และแจ้งผลการทำงานให้ทราบได้
v.1.4.7 build 0820 แก้ไข Bug และเพิ่มออฟชั่น เลือกได้ว่าจะปิดหรือเปิดการตรวจสอบ CD/DVD
v.1.4.7 build 0830 แก้ไข Bug และปรับให้คำสั่ง Eject CD/DVD เป็น Eject/Load คือเปิด/ปิด ถาดได้จากเดิมเปิดได้อย่างเดียว
v.1.4.7 build 0835 ปรับเมนู Eject/Load CD แยกจากกันเผื่อกรณีต้องการ และแก้ bug ให้ ฆ่า Ravmon ได้สมบูรณ์
v.1.4.7 build 0900 แก้ไข Bug เรื่องการตรวจสอบ CD ไม่ให้เกิดการเช็กซ้ำๆ จนมีปัญหา
v.1.4.7 build 0910 แก้ไข Bug กรณีมีหน้าจอ error กากบาทสีแดงเกิดขึ้น  
v.1.4.7 build 0920 เพิ่มการฆ่า W32.Spybot.OBB.  กรณีติดไปแล้ว
v.1.4.8 build 0930 ลดอาการค้าง ในขณะ kill process virus และเพิ่มการฆ่า scvhost virus
v.1.4.8 build 0940 แก้ไขการลบไวรัส system.exe หรือ W32.Spybot.OBB.  กรณีติดไปแล้ว ให้ถูกต้อง
v.1.4.9 build 0980 แก้ไขปัญหา กรณีมี cd มากกว่า 2 ไดรฟ์ใส่เข้ามาพร้อมกัน  
v.1.5.0 build 0990 แก้ไขปัญหาสำคัญหลายอย่าง คือ ตรวจจับบางไดรฟ์ไม่ได้,ตรวจจับบางไฟล์ไม่ได้,ลบบางไฟล์ไม่ได้
เพิ่มเติมการแสดงผลในหน้าจอตรวจ cd/dvd โดยแสดงชื่อไฟล์ที่ตรวจพบให้ทราบ
เปลี่ยนการตรวจสอบ cd/dvd ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
v.1.5.0 build 0995 แก้ไขปัญหา กรณีกิน cpu ~ 10% ทั้งที่ไม่ได้เสียบไดรฟ์ (ตอนนี้ไม่กิน cpu แล้วครับ)
v.1.5.0 build 1000 แก้ไขปัญหา error กรณีรัน บน vista และแก้ไขให้ลบ system.exe ได้สมบูรณ์ (อีกครั้ง)
v.1.5.1 build 1050 แก้ไข bug บางอย่าง
แก้ไขเพิ่มเติมให้รันตอน startup ทุก user โดยอัตโนมัติ ถ้า admin เป็นคนรันโปรแกรมนี้เป็นคนแรก (ยังคงสามารถปิดการ startup นี้ได้จาก option)
กรณี user ธรรมดาเป็นคนรันก็จะรันสำหรับ user คนนั้นเท่านั้น
*** กรณีรันตอน startup ทั้ง user และ admin พร้อมกันโปรแกรมที่รันโดย admin เท่านั้นที่ยังอยู่บนหน่วยความจำ
*** กรณีรันโดยดับเบิ้ลคลิกขึ้นมา โปรแกรมที่ active อยู่ก่อนเท่านั้นจึงยังคงอยู่บนหน่วยความจำ
*** ค่า option ต้องตั้งแยกแต่ละ user นะครับ ตอนรันครั้งแรกของแต่ละ user จะถูกตั้งค่ามาตรฐาน
 คือ รันตอนเปิดเครื่อง, ปิดเสียงเตือน, ลบไวรัสอัตโนมัติ, เปิดหน้าจอแสดงผล และเปิดการตรวจ cd/dvd ครับ
v.1.5.1 build 1060 แก้ไข bug กรณีในบางเครื่องพบว่ามีการรันซ้ำซ้อนกันสองตัว (เครื่องที่ไม่มีปัญหานี้ ไม่ต้องอัพก็ได้ครับ)
v.1.5.1 build 1065 แก้ไข bug กรณีในบางเครื่องพบว่าไม่ตรวจพบไดรฟ์ในการเสียบครั้งแรก
v.1.5.1 build 1070 แก้ไข bug ครั้งที่สอง กรณีในบางเครื่องพบว่าไม่ตรวจพบไดรฟ์ในการเสียบครั้งแรก  
v.1.6.0 build 1150 แก้ไข bug และเพิ่มฟีเจอร์พิเศษ
ค้นหาไฟล์ที่น่าจะเป็นไวรัสประเภทต่างๆ เช่น ชื่อเหมือนโฟลเดอร์ ไฟล์เหมือนไฟล์ที่ออโต้รัน และอื่นๆ (ซึ่งจะต้องเรียกใช้เอง จากในออฟชั่น advance scan ซึ่งจะต้องใช้เวลาสแกนนานขึ้นเล็กน้อย)
เพิ่มความสามารถในการเขียนล็อคไฟล์ที่โปรแกรมทำงานไป ดูได้ที่เมนูใหม่ View activity log (ต้องเรียกใช้เอง จากในออฟชั่น enable logging ซึ่งจะเพิ่มการทำงานอีกเล็กน้อย)
*** พิเศษ สุดๆ เพิ่มการป้องกันไวรัสทางเอ็มที่ส่งทาง MSN แบบแก้ขัดไปก่อน คือ ห้ามการรันไฟล์ประเภทพิเศษที่ไวรัสเรียกใช้ แต่ไม่ส่งผลต่อไฟล์อื่นๆ (รอโปรเจคต่อไป อีกตัว ซึ่งจะป้องกันไวรัสทาง MSN โดยตรง)
*** ถ้าหากไม่อยากให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นในการตรวจไดรฟ์ ก็ไม่ต้องเปิดให้สแกนออโต้แบบ advance
และใช้เมนู kill in Thumb (advance) แทน เวลาเราไม่แน่ใจแทนครับ จะช่วยลดเวลาได้มาก
แต่ถ้าไม่อยากคิดมาก ไม่ค่อยมีความรู้ทางคอม และอื่นๆ จะเปิด option advance scan ไว้เลยก็ได้ครับสะดวกดี
v.1.7.0 build 1310 แก้ไข bug และเพิ่มฟีเจอร์พิเศษ
-สำหรับ kill process virus ได้ง่ายๆ ผ่านเมนูใหม่ kill process in memory
พิเศษ สำหรับไวรัสที่เปิดทีเดียวหลายๆ process มันจะถูก kill พร้อมกันทั้งหมด หมดปัญหาตกค้าง ^ ^/
สามารถเลือก kill โดยใช้ process ID ก็ได้
-เพิ่มเมนูใหม่ windows command สำหรับบังคับเปิดโปรแกรมระบบ ที่มักถูกไวรัสปิดไป (XP) เช่น taskmanager,regedit,msconfig,cmd ขึ้นมาได้โดยตรง
พิเศษ สามารถเรียก task manager ขึ้นมาในโหมดพิเศษ ซึ่งมีสิทธิ สูงสุด จึงสามารถ end task โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (ต้องการสิทธิ admin)
v.1.7.0 build 1315 เพิ่มการป้องกันไวรัสนามสกุล shs
*** Release พิเศษเพื่อวันพิเศษของผมเอง ^ ^/  
v.1.7.1 build 1325 แก้ไข Bug กรณี autoclean ไม่ลบไฟล์ไวรัสบางไฟล์
แก้ไข bug แสดงผลจำนวน process ที่ถูก kill ในฟังก์ชัน kill process in memory
v.1.7.2 build 1330 แก้ไข Bug กรณีพบ Buffer Overflow ในบางจุด ขอให้อัพเกรดมาเป็นเวอร์ชันนี้เพื่อความปลอดภัยครับ
v.1.8.0 build 1400 แก้ไข Bug กรณี เปิดใช้งาน advance scan ใน option แล้ว สั่งรันแบบ advance จากเมนูกลายเป็นโหมดปกติ
-แก้ไข เปลี่ยนระบบการตรวจจับไดรฟ์ flash ใหม่ทั้งหมด
-เพิ่มเติม option ให้เปิดปิด การป้องกัน DOS PIF Virus ที่ใช้ช่องโหว่ทาง MSN ในการรันตัวเอง (ถ้าต้องการใช้ .pif ซึ่งเป็น shortcut ให้ปิด option นี้ จะรันได้ปกติ)
v.1.8.0 build 1405 แก้ไข bug เรื่อง drive A ติดตลอด
v.1.8.1 build 1410 เพิ่ม option เลือกสแกนหรือไม่สแกน network drive
v.1.8.3 build 1495 เพิ่ม option ป้องกันวินโดว์อ่านไฟล์ autorun.inf และไฟล์ exe com bat จาก thumb drive (เครื่องที่ช้าควรปิด option ใหม่นี้) ยกเลิกการ restart shell หลัง ลบไฟล์ autorun เพิ่มการแก้ไข option showall ใน folder option
v.1.8.3 build 1505 แก้ไข bug สำหรับ 2 option ใหม่ ห้ามรัน exe กรณี เสียบ flash drive ค้างไว้ แล้วยกเลิก option แล้วไม่มีผล และ การเมื่อยกเลิกการป้องกันอ่านไฟล์ autorun แล้วไม่มีผล
v.1.8.3 build 1510 แก้ไข bug สำหรับ option ห้ามรัน exe เพิ่มเติม กรณีคีย์ซ้ำซ้อน
v.1.8.4 build 1560 เพิ่มออฟชั่น vaccine drive , เช็กการ vaccine, หา autorun file
v.1.8.5 build 1580 เพิ่มออฟชั่น auto vaccine, แก้ไขเรียกใช้คำสั่งซ้ำ,ปรับ ระบบ vaccine, มีเวอร์ชั่นภาษาไทย สังเกตจาก **thai.zip (จากไฟล์แนบ)
v.1.8.6 build 1590 แก้บั๊ค, แก้ไข auto vaccine ไม่ทำงานบางกรณี, แก้การตรวจจับ vaccine, เพิ่มและปรับเมนูภาษาไทย สังเกตจาก **thai.zip (จากไฟล์แนบ)
v.1.8.7 build 1670 แก้บั๊ค, เพิ่ม การลบไวรัส lnk, เพิ่ม option remove/reset attribute ที่ไวรัสสั่งซ่อนไฟล์
 
*** คำเตือน ***  
ฟังก์ชันแก้ไขเป็นเพียงฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่อาจอัพเดตได้ตลอดเวลาดังนั้น ควรติดตั้งโปรแกรมนี้ให้รันตลอดเวลาเพื่อสกัดกั้นไวรัสพันธ์ใหม่ๆ ดีกว่าโดนแล้วค่อยมาแก้นะครับ
================================================================
สถิติการดาวน์โหลด เวอร์ชันเก่า
* cpe17antiautorun1410.zip (52.2 KB - ดาวน์โหลด 11498 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1410.jpg (27.21 KB, 405x274 - ดู 1174 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1495.zip (54.69 KB - ดาวน์โหลด 3135 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1495.jpg (27.15 KB, 405x274 - ดู 666 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1510.zip (54.61 KB - ดาวน์โหลด 1014 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1510.jpg (68.67 KB, 405x274 - ดู 397 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1560.jpg (68.64 KB, 405x274 - ดู 311 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1560.zip (55.29 KB - ดาวน์โหลด 1222 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1580.jpg (68.15 KB, 405x274 - ดู 166 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1580.zip (55.46 KB - ดาวน์โหลด 392 ครั้ง.)
* cpe17antiautorun1580thai.zip (55.67 KB - ดาวน์โหลด 1184 ครั้ง.)
================================================================
keyword : cpe17 avg, cpe17 antivirus, cpe17 antiautorun, โปรแกรม cpe17
23  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ O-NET A-NET วิชาเฉพาะ และ Admission / ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ (A-NET) ประจําปี 2552 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2552, 19:39:27
ตารางวัน เวลา และสถานที่สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) ประจําปีการศึกษา 2552

http://www.cuas.or.th/anetbook52/document/5.calendar.pdf
24  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ O-NET A-NET วิชาเฉพาะ และ Admission / ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทดสอบ A-NET ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2552, 19:38:35
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทดสอบ A-NET ประจำปีการศึกษา 2552


http://admission.cuas.or.th/anet52/menu.html
25  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ O-NET A-NET วิชาเฉพาะ และ Admission / ประกาศสถานที่และเลขที่นั่งสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2551 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2552, 19:37:09
ประกาศสถานที่และเลขที่นั่งสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2551

คลิกดูที่นี่ >>> http://reg.niets.or.th/m6_seat52/index.html

================================================================

ลิงค์รายชื่อเว็บไซต์เครือข่ายของ สทศ. ที่ร่วมประกาศผล O-NET

ดูที่นี่  http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=535.0

================================================================
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ระบุเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ สนามสอบ อาคาร หมายเลขห้อง ประจำปีการศึกษา 2552 สอบวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=715.0
26  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ GAT/PAT / ประกาศสถานที่และเลขที่นั่งสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม พ.ศ. 2552) เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2552, 19:35:41
ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2552)
คลิกดูที่นี่ี >>> http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=584.0

=============================================================


ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 (ตุลาคม 2554)
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=998.0

=====================================================================


ประกาศสถานที่และเลขที่นั่งสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม พ.ศ. 2552)

คลิกดูที่นี่ >>> http://reg.niets.or.th/gatpat_seat52/index.html


ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบเด็ดขาด

หากนำมาแล้วเกิดการสูญหาย ทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีจำหมายเลขที่สมัครสอบ GAT/PAT ไม่ได้ (กรณีต้องการดูสถานที่/เลขที่นั่งสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ)

ให้ติดต่อ Call Center ของสทศ.Call Center เบอร์ 02-975-5599


สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=926.0

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=925.0

ประกาศ ผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2553) ในวันที่ 30 มีนาคม 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=911.0

ดาวน์ โหลด โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน Admission 2553 ที่นี่จ้า
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=915.0

ปฏิทิน Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=916.0
27  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / ปฏิทินกิจกรรมในรอบเดือน / Re: 6 ก.พ.52 ประกาศชื่อนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติต่ำกว่า 50 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2552, 18:15:12
ขยายเวลาทำความดีให้ต่อไปอีก ถึง 23 ก.พ. 52 เป็นวันสุดท้าย

ขณะนี้้เป็นโอกาสทองของนักเรียนที่จะใช้เวลาในช่วงนี้ทำความดีอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางพิเศษดูที่ ลายเซนต์
28  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / ปฏิทินกิจกรรมในรอบเดือน / 7 ก.พ.52 ประกาศชื่อนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติต่ำกว่า 50 (ไม่เป็นทางการ) เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2552, 16:51:47
7 ก.พ.52 ประกาศชื่อนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติต่ำกว่า 50 คะแนน (ไม่เป็นทางการ)

ที่จะต้องไปค่ายหรือทำกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้ได้คะแนนความประพฤติจนถึงเกณฑ์ทีี่กำหนด

ประกาศรายชื่อที่บอร์ดงานส่งเสริมระเบียบวินัย หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

และที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.bn.ac.th/pokkrong  ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป

การทำความดี หรือ การส่งข้อมูลตัดคะแนน ส่งได้ถึง 6 ก.พ. 52 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

ทางพิเศษดูที่ลายเซนต์ ให้โอกาสถึง 9 ก.พ. 52 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

=============================================================

รายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติคงเหลือต่ำกว่า 50 คะแนน

ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 137 คน ดาวน์โหลดมาดูได้ที่http://data.bn.ac.th/pokkrong/docs/pdf/Rus_pr61_50down25520206.pdf

หรือ

http://data.bn.ac.th/pokkrong/docs/swf/Rus_pr61_50down25520206.swf
29  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / ปฏิทินกิจกรรมในรอบเดือน / 3 ก.พ.52 กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อ: 30 มกราคม 2552, 10:38:41
3 ก.พ.52 กิจกรรมรุ่งอรุณแสงธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์


ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารวชิรญาณวงศ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

และในเวลา 08.00 น. รับฟังธรรมบรรยายจากพระเถระวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ก่อนขึ้นชั้นเีรียนตามปกติ
30  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / ปฏิทินกิจกรรมในรอบเดือน / 22 ก.พ.52 update คะแนนความประพฤติ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน เมื่อ: 29 มกราคม 2552, 10:10:18
22 ก.พ.52 update คะแนนความประพฤติ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

โดยจะทำการปรับปรุงคะแนนขึ้นเว็บไซต์ ในเวลา 20.00 น. โดยประมาณ หลังจากประมวงผลคะแนนทั้งหมดแล้ว

หลังจากการปรับปรุงครั้งนี้ จะทำการปรับปรุงคะแนนทุกๆ 1 วัน จนถึงวันที่ 28 ก.พ.52

และจะทำการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติต่ำกว่า 50 คะแนน

เพื่่อไปค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไป และหลังจากการเข้าค่ายแล้วจะได้คะแนนเพิ่มจำนวน 50 คะแนน

หากนักเรียนคนใดบวกคะแนนนี้ไปแล้วยังไม่ถึงเกณฑ์ เนื่องจากติดลบ ต้องทำความดีต่ออีกที่โรงเรียนจนคะแนนถึงเกณฑ์

จึงจะได้รับการอนุมัติให้จบหลักสูตรได้

ดูคะแนนความประพฤติ คลิก  : >>> http://data.bn.ac.th/pokkrong
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 17
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ | |   | ขับเคลื่อนด้วยระบบนาคาเว็บบอร์ด ๔.๐ Final Release |
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF
Copyrights © 2000-2016 By WATBOWONNIWET SCHOOL All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
X-Mas design by DzinerStudio
Fight Spam! Click Here!

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.124 วินาที กับ 19 คำสั่ง