20 ตุลาคม 2560, 13:48:51

  แสดงกระทู้
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 26
16  สัพเพเหระ จิปาถะ เรื่องราว / Update Antivirus / Re: Combofix ยาถ่ายพยาธิ หนอนไวรัส สปายแวร์ โทรจัน Weekly update 09/02/2555 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2555, 13:15:16
สถิติการดาวน์โหลดจากกระทู้เก่า

* ComboFix_2552-08-11.zip (3044.26 KB - ดาวน์โหลด 298 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-08-30.zip (3106.93 KB - ดาวน์โหลด 141 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-09-02.zip (3109.69 KB - ดาวน์โหลด 72 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-09-07.zip (3118.13 KB - ดาวน์โหลด 90 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-09-10.zip (3123.11 KB - ดาวน์โหลด 90 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-09-12.zip (3232.04 KB - ดาวน์โหลด 120 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-09-17.zip (3231.91 KB - ดาวน์โหลด 85 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-09-21.zip (3233.01 KB - ดาวน์โหลด 97 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-09-24.zip (3234.14 KB - ดาวน์โหลด 114 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-09-28.zip (3237.14 KB - ดาวน์โหลด 36 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-09-30.zip (3238.7 KB - ดาวน์โหลด 86 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-10-04.zip (3240.51 KB - ดาวน์โหลด 95 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-10-08.zip (3250.74 KB - ดาวน์โหลด 46 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-10-11.zip (3245.29 KB - ดาวน์โหลด 54 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-10-14.zip (3253.58 KB - ดาวน์โหลด 102 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-10-17.zip (3263.64 KB - ดาวน์โหลด 56 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-10-21.zip (3265.87 KB - ดาวน์โหลด 45 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-10-24.zip (3266.77 KB - ดาวน์โหลด 96 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-10-29.zip (3340.7 KB - ดาวน์โหลด 102 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-11-06.zip (3472.33 KB - ดาวน์โหลด 129 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-11-13.zip (3469.19 KB - ดาวน์โหลด 19 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-11-16.zip (3470.32 KB - ดาวน์โหลด 21 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-11-17.zip (3473.68 KB - ดาวน์โหลด 84 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-11-22.zip (3481.56 KB - ดาวน์โหลด 87 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-11-27.zip (3486.74 KB - ดาวน์โหลด 25 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-11-28.zip (3487.82 KB - ดาวน์โหลด 58 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-01.zip (3482.95 KB - ดาวน์โหลด 63 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-05.zip (3489.58 KB - ดาวน์โหลด 29 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-08.zip (3494.73 KB - ดาวน์โหลด 84 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-10.zip (3750.7 KB - ดาวน์โหลด 27 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-11.zip (3751.49 KB - ดาวน์โหลด 725 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-20.zip (3761.56 KB - ดาวน์โหลด 84 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-22.zip (3764.32 KB - ดาวน์โหลด 66 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-24.zip (3766.86 KB - ดาวน์โหลด 39 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-26.zip (3768.61 KB - ดาวน์โหลด 38 ครั้ง.)
* ComboFix_2552-12-28.zip (3770.19 KB - ดาวน์โหลด 56 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-01.zip (3782.1 KB - ดาวน์โหลด 11 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-02.zip (3721.35 KB - ดาวน์โหลด 81 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-05.zip (3722.87 KB - ดาวน์โหลด 180 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-12.zip (3724.8 KB - ดาวน์โหลด 95 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-15.zip (3729.22 KB - ดาวน์โหลด 48 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-17.zip (3730.56 KB - ดาวน์โหลด 52 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-20.zip (3733.25 KB - ดาวน์โหลด 93 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-22.zip (3736.34 KB - ดาวน์โหลด 51 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-24.zip (3738.9 KB - ดาวน์โหลด 113 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-27.zip (3740.86 KB - ดาวน์โหลด 90 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-29.zip (3743.08 KB - ดาวน์โหลด 77 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-01-31.zip (3744.3 KB - ดาวน์โหลด 39 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-02-02.zip (3745.99 KB - ดาวน์โหลด 39 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-02-03.zip (3747.76 KB - ดาวน์โหลด 92 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-02-06.zip (3751.81 KB - ดาวน์โหลด 125 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-02-09.zip (3755.27 KB - ดาวน์โหลด 80 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-02-11.zip (3757.43 KB - ดาวน์โหลด 99 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-02-13.zip (3759.84 KB - ดาวน์โหลด 202 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-02-19.zip (3766.71 KB - ดาวน์โหลด 63 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-02-21.zip (3769.53 KB - ดาวน์โหลด 181 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-02-26.zip (3775.46 KB - ดาวน์โหลด 86 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-03-01.zip (3777.83 KB - ดาวน์โหลด 113 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-03-04.zip (4016.61 KB - ดาวน์โหลด 61 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-03-06.zip (4017.54 KB - ดาวน์โหลด 233 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-03-15.zip (3792.05 KB - ดาวน์โหลด 45 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-03-17.zip (3794.9 KB - ดาวน์โหลด 148 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-03-22.zip (3798.45 KB - ดาวน์โหลด 118 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-03-24.zip (3800.68 KB - ดาวน์โหลด 152 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-03-30.zip (3807.83 KB - ดาวน์โหลด 71 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-04-02.zip (3808.46 KB - ดาวน์โหลด 64 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-04-04.zip (3808.91 KB - ดาวน์โหลด 54 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-04-06.zip (3809.83 KB - ดาวน์โหลด 236 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-04-12.zip (3813.75 KB - ดาวน์โหลด 181 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-04-18.zip (3821.19 KB - ดาวน์โหลด 82 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-04-21.zip (3823.43 KB - ดาวน์โหลด 98 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-04-22.zip (3824.21 KB - ดาวน์โหลด 158 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-04-27.zip (3821.36 KB - ดาวน์โหลด 62 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-05-01.zip (3825.95 KB - ดาวน์โหลด 123 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-05-04.zip (3846.25 KB - ดาวน์โหลด 87 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-05-06.zip (3840.99 KB - ดาวน์โหลด 182 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-05-10.zip (3592.06 KB - ดาวน์โหลด 141 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-05-16.zip (3596.17 KB - ดาวน์โหลด 166 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-05-20.zip (3598.44 KB - ดาวน์โหลด 309 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-05-31.zip (3607.3 KB - ดาวน์โหลด 158 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-06-04.zip (3609.03 KB - ดาวน์โหลด 112 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-06-06.zip (3609.38 KB - ดาวน์โหลด 220 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-06-12.zip (3612.75 KB - ดาวน์โหลด 190 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-06-17.zip (3619.82 KB - ดาวน์โหลด 233 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-06-22.zip (3623.52 KB - ดาวน์โหลด 301 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-06-28.zip  (3627.83 KB - ดาวน์โหลด 231 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-07-02.zip (3631.14 KB - ดาวน์โหลด 173 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-07-08.zip (3633.98 KB - ดาวน์โหลด 220 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-07-15.zip (3644.84 KB - ดาวน์โหลด 232 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-07-22.zip (3645.34 KB - ดาวน์โหลด 186 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-07-28.zip (3651.51 KB - ดาวน์โหลด 188 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-08-02.zip (3653.95 KB - ดาวน์โหลด 316 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-08-09.zip (3720.67 KB - ดาวน์โหลด 171 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-08-15.zip (3720.82 KB - ดาวน์โหลด 356 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-08-22.zip (3723.97 KB - ดาวน์โหลด 144 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-08-25.zip (3730.86 KB - ดาวน์โหลด 101 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-08-27.zip (3732.15 KB - ดาวน์โหลด 82 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-08-29.zip (3733.63 KB - ดาวน์โหลด 207 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-08-31.zip (3732.4 KB - ดาวน์โหลด 237 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-09-05.zip (3739.97 KB - ดาวน์โหลด 118 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-09-08.zip (3742.21 KB - ดาวน์โหลด 155 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-09-10.zip (3744.23 KB - ดาวน์โหลด 47 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-09-12.zip (3744.93 KB - ดาวน์โหลด 302 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-09-18.zip (3748.65 KB - ดาวน์โหลด 93 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-09-22.zip (3750.9 KB - ดาวน์โหลด 222 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-09-28.zip (3756.89 KB - ดาวน์โหลด 245 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-10-04.zip (3762.18 KB - ดาวน์โหลด 203 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-10-09.zip (3777.33 KB - ดาวน์โหลด 5 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-10-10.zip (3778.03 KB - ดาวน์โหลด 839 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-11-05.zip (3803.65 KB - ดาวน์โหลด 36 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-11-10.zip (3807.91 KB - ดาวน์โหลด 293 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-11-19.zip (3811.69 KB - ดาวน์โหลด 148 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-11-23.zip (3814.02 KB - ดาวน์โหลด 54 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-11-25.zip (3814.96 KB - ดาวน์โหลด 51 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-11-26.zip (3808.93 KB - ดาวน์โหลด 66 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-11-29.zip (3879.84 KB - ดาวน์โหลด 42 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-11-30.zip (3880.94 KB - ดาวน์โหลด 150 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-04.zip (3882.76 KB - ดาวน์โหลด 71 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-06.zip (3883.45 KB - ดาวน์โหลด 122 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-10.zip (3886.17 KB - ดาวน์โหลด 139 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-15.zip (3888.95 KB - ดาวน์โหลด 96 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-17.zip (3891.64 KB - ดาวน์โหลด 57 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-19.zip (3892.21 KB - ดาวน์โหลด 110 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-20.zip (3893.36 KB - ดาวน์โหลด 70 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-21.zip (3893.94 KB - ดาวน์โหลด 175 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-22.zip (3894.46 KB - ดาวน์โหลด 38 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-24.zip (3895.71 KB - ดาวน์โหลด 42 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-25.zip (3895.95 KB - ดาวน์โหลด 233 ครั้ง.)
* ComboFix_2553-12-30.zip (3897.44 KB - ดาวน์โหลด 745 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-01.zip (3909.87 KB - ดาวน์โหลด 362 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-04.zip (3910.5 KB - ดาวน์โหลด 131 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-06.zip (4043.28 KB - ดาวน์โหลด 138 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-09.zip (4044.67 KB - ดาวน์โหลด 129 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-11.zip (4046.1 KB - ดาวน์โหลด 154 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-12.zip (4047.22 KB - ดาวน์โหลด 273 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-16.zip (4049.45 KB - ดาวน์โหลด 117 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-19.zip (4051.6 KB - ดาวน์โหลด 74 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-21.zip (4053.05 KB - ดาวน์โหลด 25 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-22.zip (4053.29 KB - ดาวน์โหลด 42 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-23.zip (4053.62 KB - ดาวน์โหลด 39 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-25.zip (4054.11 KB - ดาวน์โหลด 104 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-26.zip (4054.5 KB - ดาวน์โหลด 60 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-27.zip (4055.24 KB - ดาวน์โหลด 75 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-28.zip (4153.14 KB - ดาวน์โหลด 149 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-29.zip (4153.79 KB - ดาวน์โหลด 45 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-01-30.zip (4154.13 KB - ดาวน์โหลด 142 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-01.zip (4154.92 KB - ดาวน์โหลด 158 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-02.zip (4155.1 KB - ดาวน์โหลด 248 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-06.zip (4155.8 KB - ดาวน์โหลด 393 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-08.zip (4156.76 KB - ดาวน์โหลด 9 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-12.zip (4158.62 KB - ดาวน์โหลด 72 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-13.zip (4158.96 KB - ดาวน์โหลด 276 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-14.zip (4159.36 KB - ดาวน์โหลด 125 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-15.zip (4160.42 KB - ดาวน์โหลด 106 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-16.zip (4161.31 KB - ดาวน์โหลด 144 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-17.zip (4161.95 KB - ดาวน์โหลด 119 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-18.zip (4162.29 KB - ดาวน์โหลด 108 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-20.zip (4162.82 KB - ดาวน์โหลด 88 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-21.zip (4163.55 KB - ดาวน์โหลด 100 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-22.zip (4164.06 KB - ดาวน์โหลด 339 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-24.zip (4165.05 KB - ดาวน์โหลด 249 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-26.zip (4166.38 KB - ดาวน์โหลด 85 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-02-27.zip (4167.05 KB - ดาวน์โหลด 158 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-01.zip (4168.98 KB - ดาวน์โหลด 259 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-03.zip (4170.59 KB - ดาวน์โหลด 266 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-06.zip (4172.28 KB - ดาวน์โหลด 180 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-08.zip (4173.23 KB - ดาวน์โหลด 646 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-10.zip (4175.54 KB - ดาวน์โหลด 498 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-14.zip (4177.9 KB - ดาวน์โหลด 210 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-17.zip (4179.79 KB - ดาวน์โหลด 511 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-22.zip (4189.5 KB - ดาวน์โหลด 581 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-25.zip (4192.59 KB - ดาวน์โหลด 386 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-03-29.zip (4195.74 KB - ดาวน์โหลด 407 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-04-03.zip (4203.13 KB - ดาวน์โหลด 574 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-04-06.zip (4205.5 KB - ดาวน์โหลด 489 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-04-10.zip (4208.01 KB - ดาวน์โหลด 181 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-04-12.zip (4209.34 KB - ดาวน์โหลด 192 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-04-14.zip (4211.09 KB - ดาวน์โหลด 566 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-04-20.zip (4215.27 KB - ดาวน์โหลด 1214 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-04-27.zip (4221.69 KB - ดาวน์โหลด 201 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-04-29.zip (4222.56 KB - ดาวน์โหลด 279 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-01.zip (4224.19 KB - ดาวน์โหลด 147 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-02.zip (4224.5 KB - ดาวน์โหลด 383 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-04.zip (4226.15 KB - ดาวน์โหลด 111 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-05.zip (4227.31 KB - ดาวน์โหลด 169 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-06.zip (4232.53 KB - ดาวน์โหลด 362 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-10.zip (4234.16 KB - ดาวน์โหลด 572 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-15.zip (4237.93 KB - ดาวน์โหลด 1347 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-19.zip (4241.4 KB - ดาวน์โหลด 910 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-28.zip (4191.77 KB - ดาวน์โหลด 143 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-30.zip (4191.84 KB - ดาวน์โหลด 267 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-05-31.zip (4007.3 KB - ดาวน์โหลด 330 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-04.zip (4011.68 KB - ดาวน์โหลด 83 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-05.zip (4011.41 KB - ดาวน์โหลด 104 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-07.zip (4013.25 KB - ดาวน์โหลด 156 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-08.zip (4014.39 KB - ดาวน์โหลด 153 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-09.zip (4015.94 KB - ดาวน์โหลด 588 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-11.zip (4019.25 KB - ดาวน์โหลด 399 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-13.zip (4020.19 KB - ดาวน์โหลด 359 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-15.zip (4020.99 KB - ดาวน์โหลด 421 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-16.zip (4029.29 KB - ดาวน์โหลด 445 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-18.zip (4029.32 KB - ดาวน์โหลด 431 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-20.zip (4030.2 KB - ดาวน์โหลด 291 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-21.zip (4030.68 KB - ดาวน์โหลด 372 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-22.zip (4033.26 KB - ดาวน์โหลด 401 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-24.zip (4036.11 KB - ดาวน์โหลด 85 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-25.zip (4037.02 KB - ดาวน์โหลด 200 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-27.zip (4026.92 KB - ดาวน์โหลด 186 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-06-29.zip (4028.25 KB - ดาวน์โหลด 220 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-01.zip (4029.09 KB - ดาวน์โหลด 151 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-03.zip (4029.4 KB - ดาวน์โหลด 144 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-04.zip (4029.51 KB - ดาวน์โหลด 256 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-05.zip (4030.04 KB - ดาวน์โหลด 111 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-06.zip (4031.64 KB - ดาวน์โหลด 91 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-07.zip (4033.55 KB - ดาวน์โหลด 197 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-09.zip (4035.8 KB - ดาวน์โหลด 216 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-11.zip (4037.83 KB - ดาวน์โหลด 156 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-12.zip (4047.1 KB - ดาวน์โหลด 34 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-13.zip (4047.59 KB - ดาวน์โหลด 309 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-15.zip (4051.5 KB - ดาวน์โหลด 158 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-16.zip (4051.92 KB - ดาวน์โหลด 303 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-18.zip (4053.82 KB - ดาวน์โหลด 110 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-20.zip (4048.92 KB - ดาวน์โหลด 170 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-21.zip (4049.95 KB - ดาวน์โหลด 222 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-22.zip (4051.96 KB - ดาวน์โหลด 93 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-23.zip (4052.3 KB - ดาวน์โหลด 84 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-24.zip (4049.27 KB - ดาวน์โหลด 283 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-26.zip (4050.33 KB - ดาวน์โหลด 193 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-27.zip (4053.26 KB - ดาวน์โหลด 338 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-28.zip (4054.17 KB - ดาวน์โหลด 167 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-30.zip (4055.99 KB - ดาวน์โหลด 230 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-07-31.zip (4056.9 KB - ดาวน์โหลด 126 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-02.zip (4058.89 KB - ดาวน์โหลด 220 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-03.zip (4059.71 KB - ดาวน์โหลด 261 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-04.zip (4062.06 KB - ดาวน์โหลด 404 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-06.zip (4062.91 KB - ดาวน์โหลด 202 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-09.zip (4065.83 KB - ดาวน์โหลด 221 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-11.zip (4066.56 KB - ดาวน์โหลด 264 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-13.zip (4069.18 KB - ดาวน์โหลด 127 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-15.zip (4070.91 KB - ดาวน์โหลด 416 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-16.zip (4071.19 KB - ดาวน์โหลด 186 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-17.zip (4072.44 KB - ดาวน์โหลด 84 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-18.zip (4074.53 KB - ดาวน์โหลด 124 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-19.zip (4075.72 KB - ดาวน์โหลด 189 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-20.zip (4076.53 KB - ดาวน์โหลด 58 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-21.zip (4077.16 KB - ดาวน์โหลด 249 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-23.zip (4078.52 KB - ดาวน์โหลด 108 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-24.zip (4080.18 KB - ดาวน์โหลด 101 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-25.zip (4080.15 KB - ดาวน์โหลด 229 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-26.zip (4081.81 KB - ดาวน์โหลด 690 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-27.zip (4084.75 KB - ดาวน์โหลด 214 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-29.zip (4086.14 KB - ดาวน์โหลด 259 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-30.zip (4087.58 KB - ดาวน์โหลด 158 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-08-31.zip (4088.92 KB - ดาวน์โหลด 175 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-01.zip (4089.96 KB - ดาวน์โหลด 278 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-03.zip (4092.11 KB - ดาวน์โหลด 213 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-06.zip (4092.85 KB - ดาวน์โหลด 526 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-09.zip (4098.27 KB - ดาวน์โหลด 265 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-11.zip (4098.74 KB - ดาวน์โหลด 465 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-13.zip (4104.61 KB - ดาวน์โหลด 178 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-15.zip (4106.81 KB - ดาวน์โหลด 978 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-16.zip (4107.98 KB - ดาวน์โหลด 414 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-19.zip (4114.86 KB - ดาวน์โหลด 511 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-22.zip (4120.03 KB - ดาวน์โหลด 500 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-26.zip (4125.38 KB - ดาวน์โหลด 310 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-09-28.zip (4129.26 KB - ดาวน์โหลด 301 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-10-01.zip (4133.59 KB - ดาวน์โหลด 380 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-10-03.zip (4137.31 KB - ดาวน์โหลด 1111 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-10-04.zip (4139.05 KB - ดาวน์โหลด 346 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-10-06.zip (4141.81 KB - ดาวน์โหลด 1411 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-10-17.zip (4158.77 KB - ดาวน์โหลด 644 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-10-24.zip (4167.02 KB - ดาวน์โหลด 177 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-10-26.zip (4169.88 KB - ดาวน์โหลด 249 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-10-28.zip (4169.8 KB - ดาวน์โหลด 547 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-11-04.zip (4177.83 KB - ดาวน์โหลด 193 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-11-06.zip (4179.99 KB - ดาวน์โหลด 299 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-11-08.zip (4181.52 KB - ดาวน์โหลด 246 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-11-11.zip (4184.44 KB - ดาวน์โหลด 227 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-11-12.zip (4187.01 KB - ดาวน์โหลด 217 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-11-15.zip (4188.58 KB - ดาวน์โหลด 287 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-11-17.zip (4193.84 KB - ดาวน์โหลด 825 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-11-26.zip (4202.71 KB - ดาวน์โหลด 597 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-11-28.zip (4204.93 KB - ดาวน์โหลด 970 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-06.zip (4222.76 KB - ดาวน์โหลด 499 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-10.zip (4228.83 KB - ดาวน์โหลด 127 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-12.zip (4231.26 KB - ดาวน์โหลด 467 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-15.zip (4234.69 KB - ดาวน์โหลด 1108 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-19.zip (4237.77 KB - ดาวน์โหลด 727 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-21.zip (4240.75 KB - ดาวน์โหลด 803 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-24.zip (4244.08 KB - ดาวน์โหลด 668 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-27.zip (4247.49 KB - ดาวน์โหลด 461 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-30.zip (4249.83 KB - ดาวน์โหลด 486 ครั้ง.)
* ComboFix_2554-12-31.zip (4252.37 KB - ดาวน์โหลด 357 ครั้ง.)
* ComboFix_2555-01-03.zip (4261.04 KB - ดาวน์โหลด 592 ครั้ง.)
* ComboFix_2555-01-07.zip (4267 KB - ดาวน์โหลด 796 ครั้ง.)
* ComboFix_2555-01-10.zip (4270.47 KB - ดาวน์โหลด 496 ครั้ง.)
* ComboFix_2555-01-13.zip (4275.06 KB - ดาวน์โหลด 200 ครั้ง.)
17  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ GAT/PAT / 30 ม.ค.55 เวลา 00.15 น. สทศ.ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบ ธ.ค.54) เมื่อ: 30 มกราคม 2555, 07:54:51
30 ม.ค.55 เวลา 00.15 น. สทศ.ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบ ธ.ค.54)

เข้าดูคะแนนคลิกโลด >>> http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx

มีโอกาสสมัครสอบอีกครั้ง (ครั้งที่ 2/2555 สอบเดือนมีนาคม 2555 สมัครได้ถึง 2 ก.พ.55 นี้)

=================================================================
Keyword :    ประกาศผลสอบ gat pat 55 gat-pat ที่นั่งสอบ เลขที่นั่งสอบ gat pat 55 เลขที่นั่งสอบgat-pat ครั้งที่1 ที่นั่งสอบ gat pat เลขที่นั่งสอบ gat pat 55 สทศ 2553 GAT-PAT GAT/PAT เฉลย gat-pat เฉลย GAT/PAT เฉลย GAT-PAT ข้อสอบ gat pat สมัคร gat pat การ สอบ gat pat Keyword : ผลสอบgat pat, ผลสอบ gat-pat ครั้งที่ 3, ผล สอบ gat pat, gat-patครั้งที่3, ผลสอบ gat pat, ผลสอบ gat-pat, ประกาศผล gat-pat ครั้งที่ 3, ดูผลสอบgat pat, สมัคร สอบ gat pat, แนว ข้อสอบ gat pat, การ สอบ gat pat, รับ สมัคร gat pat, ตรวจ gat pat, ตาราง gat pat, gat pat คณะ, รหัส gat pat, เฉลยgat-pat, เฉลย gat-pat, เว็บสมัครสอบ gat-pat, เว็บสมัครสอบgat pat, สมัครสอบ gat-pat, สมัครสอบgat-pat, กระดาษ คำ ตอบ gat pat, ตรวจ สอบ gat pat, ลง ทะเบียน gat pat, เลข ที่นั่ง สอบ gat pat
18  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ GAT/PAT / ด่วน! เลื่อนวันสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 ไปเป็น 24-27 ธ.ค.54 เมื่อ: 29 กันยายน 2554, 18:50:05
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 จากเดิมวันที่ 19 - 20 และ 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 เป็น 24 - 27 ธันวาคม 2554

ประกาศ UPDATE (21/12/2554)
1. เนื่องจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PAT ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเทคนิคนครปฐม ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบในสนามสอบดังกล่าว ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบผ่านทาง www.niets.or.th อีกครั้ง
2. ผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT โปรดตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบผ่านทาง www.niets.or.th


ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน เพื่อการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 UPDATE (21/12/2554)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/9f1cd01b17881a37e80338ff9bf3bc3f.pdf

ประกาศการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการย้ายสนามสอบ) UPDATE (21/12/2554)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/a47c58d0221828d971ef1cccea500d44.pdf


ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 (ตุลาคม 2554)
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=998.0


=================================================================
Keyword :    gat-pat ที่นั่งสอบ เลขที่นั่งสอบgat-pat ครั้งที่1 ที่นั่งสอบ gat pat เลขที่นั่งสอบ gat pat 55 สทศ 2553 GAT-PAT GAT/PAT เฉลย gat-pat เฉลย GAT/PAT เฉลย GAT-PAT ข้อสอบ gat pat สมัคร gat pat การ สอบ gat pat Keyword : ผลสอบgat pat, ผลสอบ gat-pat ครั้งที่ 3, ผล สอบ gat pat, gat-patครั้งที่3, ผลสอบ gat pat, ผลสอบ gat-pat, ประกาศผล gat-pat ครั้งที่ 3, ดูผลสอบgat pat, สมัคร สอบ gat pat, แนว ข้อสอบ gat pat, การ สอบ gat pat, รับ สมัคร gat pat, ตรวจ gat pat, ตาราง gat pat, gat pat คณะ, รหัส gat pat, เฉลยgat-pat, เฉลย gat-pat, เว็บสมัครสอบ gat-pat, เว็บสมัครสอบgat pat, สมัครสอบ gat-pat, สมัครสอบgat-pat, กระดาษ คำ ตอบ gat pat, ตรวจ สอบ gat pat, ลง ทะเบียน gat pat, เลข ที่นั่ง สอบ gat pat
19  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ GAT/PAT / ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 (ตุลาคม 2554) เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554, 18:37:43
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2557 (ธันวาคม 2556)
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1010.0

เว็บสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สอบเดือนตุลาคม 2555
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1004.0

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2556 (ตุลาคม 2555)
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1006.0

================================================
ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบและสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1/2555 (ตุลาคม 2554)


การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอ 2B    (2) ยางลบ    (3) ปากกา    

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน   หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย     หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (ยังไม่หมดอายุ)

***************************

30 ม.ค.55 เวลา 00.15 น. สทศ.ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบ ธ.ค.54)

http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1000.0

keyword : ประกาศผลสอบ gat pat 55

ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 จากเดิมวันที่ 19 - 20 และ 26 - 27 พฤศจิกายน 2554 เป็น 24 - 27 ธันวาคม 2554
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=999.0


ประกาศ UPDATE (23/12/2554)

ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ที่ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ GAT/PAT ได้
ขอให้จดเลขที่นั่งสอบ ข้อมูลสนามสอบ อาคารสอบ ห้องสอบ
และไปถึงสนามสอบก่อนเวลา เพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง

หลักฐานที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่าย (ยังไม่หมดอายุ)
**ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ**

1. เนื่องจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PAT ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาเทคนิคนครปฐม ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบในสนามสอบดังกล่าว ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบผ่านทาง www.niets.or.th อีกครั้ง
2. ผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT โปรดตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและสนามสอบผ่านทาง www.niets.or.th


ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอน เพื่อการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/9f1cd01b17881a37e80338ff9bf3bc3f.pdf

ประกาศการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการย้ายสนามสอบ) UPDATE (21/12/2554)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/a47c58d0221828d971ef1cccea500d44.pdf
เข้าสู่ระบบ GAT-PAT เพื่อดูเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่ลิงค์ เลยคับ UPDATE (21/12/2554)
http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx?ReturnUrl=%2fgpsregisterweb%2fMain%2fMain.aspx


รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/59a6698a133981dc77e0e27960ab0b2f.pdf

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/027c1a15e709eac06a15540cd30b6e11.pdf

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2554)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/ed895941d6b2d9407e3862047508479f.pdf

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555
GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/34bdda88d3c6dcc9d51bc02fcc8a09a2.pdf

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/e2fb67cd5bfb8a9c7515c3f1c9941ad8.pdf

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/433f4d005b13e55cdb73d23655ce472d.pdf

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/3e379f5b538f5310175dd8c70af69a98.pdf

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/7a69cd19886e91a66f92a2a54aeb99e8.pdf

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/2d51e946c2cc6cf94b92f8e61052b7fe.pdf

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/7d2cdf899b7191024e65e13dca7eb0cb.pdf

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/35029a544581a8945d70cd8713bc4ec1.pdf

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/423b22ea437c9ba0086e1cbefa55a71d.pdf

PAT 7.4 ภาษาจีน
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/e977ca5870e9a48a0ba9438e22374164.pdf

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/26d93ffe25c8abfadf4161a005af93d7.pdf

PAT 7.6 ภาษาบาลี
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/03766e5f8a668fbae145c7756b9b8e9a.pdfคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

-- กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป (ณ วันสอบ) นักเรียนชั้น ม.5 หรือต่ำกว่า โปรดละเว้นจากการสมัคร
-- ก่อนหรือหลังจากที่สมัครสอบแล้ว กรุณาตรวจสอบ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลระดับชั้น เนื่องจากนักเรียนชั้น ม.5 หรือต่ำกว่า ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

ลืมรหัสผ่านหรือชื่อผู้ใช้
-- สอบถามชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน คลิกที่นี่ http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/Register/FrmEnquireReferenceNo.aspx
-- ลืมชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน สอบถามได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ (คลิก เข้าระบบสำหรับผู้สมัครรายเก่า เลือก สอบถาม ตรงบรรทัดล่างสุด)
-- สอบถามผ่านระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติที่หมายเลข 0 2217 3800 หรือ
-- สอบถามผ่าน SMS (เสียค่าบริการ 30 บาท ดูวิธีสอบถามโดยเข้าระบบ SMS) หรือ
-- สอบถามได้โดยตรงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้าน 7-Eleven (ค่าบริการ 30 บาท เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้กับพนักงานและแจ้งความจำนงค์ว่า ต้องการขอรหัสผ่าน GAT/PAT)

กำหนดการรับสมัคร และตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/ab1410f667b918ce7c4c11e2c358973c.pdf

สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 สอบเดือนตุลาคม 2554 (เฉพาะ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/56e166836e2cf68cd05a08cc389edf44.pdf


=================================================================
Keyword :    gat-pat ที่นั่งสอบ เลขที่นั่งสอบ gat pat 55 เลขที่นั่งสอบgat-pat ครั้งที่1 ที่นั่งสอบ gat pat เลขที่นั่งสอบ gat pat 55 สทศ 2553 GAT-PAT GAT/PAT เฉลย gat-pat เฉลย GAT/PAT เฉลย GAT-PAT ข้อสอบ gat pat สมัคร gat pat การ สอบ gat pat Keyword : ผลสอบgat pat, ผลสอบ gat-pat ครั้งที่ 3, ผล สอบ gat pat, gat-patครั้งที่3, ผลสอบ gat pat, ผลสอบ gat-pat, ประกาศผล gat-pat ครั้งที่ 3, ดูผลสอบgat pat, สมัคร สอบ gat pat, แนว ข้อสอบ gat pat, การ สอบ gat pat, รับ สมัคร gat pat, ตรวจ gat pat, ตาราง gat pat, gat pat คณะ, รหัส gat pat, เฉลยgat-pat, เฉลย gat-pat, เว็บสมัครสอบ gat-pat, เว็บสมัครสอบgat pat, สมัครสอบ gat-pat, สมัครสอบgat-pat, กระดาษ คำ ตอบ gat pat, ตรวจ สอบ gat pat, ลง ทะเบียน gat pat, เลข ที่นั่ง สอบ gat pat
20  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา / 14 ก.ค.54 สอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 240 ชุด เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2554, 11:35:07
14 ก.ค.54 สอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 240 ชุด

โรงเรียนวัดบวรนิเวศมีความประสงค์ สอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 240 ชุด ยื่นซองสอบราคา 12-22 ก.ค.54 เปิดซอง 25 ก.ค.54 ขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องอำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม โทร.0-2-282-0025 ต่อ 125 หรือ www.bn.ac.th

รายละเอียดของประกาศ
PDF : http://www.bn.ac.th/pdf/gprocurement_bn0154.pdf

SWF : http://www.bn.ac.th/swf/gprocurement_bn0154.swf
21  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ O-NET A-NET วิชาเฉพาะ และ Admission / 4 พ.ค.54 ทปอ.ประกาศผล Admission ระบบกลางประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2554, 17:56:02
ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admission ระบบกลาง ปีการศึกษา 2554

7 พ.ค.55 เวลา 17.00 น. ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admission ระบบกลาง ปีการศึกษา 2555
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1003.0

เว็บไซต์เครือข่าย ทปอ. ที่ร่วมการประกาศผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ในเวลา 18.00 น.

ขอให้เด็กแอตทุกคนโชคดี ได้คณะและสถาบันที่อยากเรียนที่สุด ตรงกับความถนัดที่สุดสมหวังดั่งใจหมาย ได้ดั่งใจปองทุกประการ

จะดีใจ หรือเสียใจ ไม่มีที่ระบาย หรือมีปัญหาอะไร ครู (พี่ก็ได้ แอ๊บ ม.ปลายสุดฤทธิ์  ยิงฟันยิ้ม) โทรมาคุยได้ครับ ๐๘๙-๖๑๙๐๓๓๕

ตามหมายเลขหรือช่องทางการติดต่อที่ลายเซ็นท้ายกระทู้นี้ ทุกปีก็เป็นเช่นนี้แล


1. สอท..(สกอ.) http://www.cuas.or.th   (ต้องการความเป็นทางการ เชิญเว็บนี้นะคับ จะมีแจ้งนัดหมายการสอบสัมภาษณ์ เว็บอื่นไม่มีนะคับ)

2. เอ็ม เอกซ์ โฟน ดอท คอม  http://admissions.mxphone.com

3. สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (1)  http://www.ent54.com

4. สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (2)  http://www.entrance.in.th/

5. สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (3)  http://admissions.bodinzone.com

6. ศูนย์ปฏิบัติการ GPA. สพฐ.  http://gpa.moe.go.th

7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  http://www.dpu.ac.th

8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  http://entrance.bu.ac.th

9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  http://www.spu.ac.th

10. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  http://admissions.au.edu

11. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  www.utcc.ac.th

12. บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด  http://www.sanook.com

13. บริษัท เกมเอ็ด ซอฟท์แวร์ จำกัด  http://www.3gsms.in.th

14. บริษัท มีดี อัพเกรด จำกัด  http://www.meedee.net

15. บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด (BUG1113)  http://www.bug1113.com

16. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง จำกัด  http://www.247friend.net

17. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด AIS  http://www.ais.co.th/12call

18. บริษัท eduzones  http://www.eduzones.com

19. บริษัท วัฏฏะ  http://www.elearneasy.com

20. เว็บไซด์เด็กทาเล้นท์ http://www.DekTalent.com

21. เว็บไซต์ UniGang http://www.Unigang.com

==========================================================================

ทาง SMS

ช่องทางที่ 1 วัน-ทู-คอล!
มอบความสะดวกให้น้องๆ เอไอเอสวัยทีนทั่วประเทศ รู้ผลสอบแอดมิชชั่น อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ผ่านมือถือ ฟรี! เพียงส่ง SMS พิมพ์เลขที่ใบสมัคร 7 หลัก มาที่หมายเลข 4268855หรือผ่านเว็บไซต์ www.ais.co.th/12call หรือผ่านโมบายไลฟ์บนมือถือ http://wap.mobilelife.ais.co.th ตั้งแต่วันนี้ โดยผลสอบจะถูกส่งมาให้น้องๆทราบทาง SMS อย่างรวดเร็วทันทีในวันประกาศผล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ 1175


ช่องทางที่ 2 แฮปปี้เช็คผลสอบแอดมิชชั่นจากมือถือ ฟรี!!!!
แฮปปี้จากดีแทคร่วมประกาศผลแอดมิชชั่นปี 54 เช็กผลสอบได้ง่ายๆ สะดวก รวดเร็ว แค่กด*751* เลขที่สมัคร7 หลัก # แล้วโทรออกก็เตรียมลุ้น SMS ผลสอบได้เลย


ช่องทางที่ 3 Sanook ลงทะเบียน รับผล Admissions ทาง sms ฟรี
เว็บไซต์ Sanook.com เปิดให้รับผล Admission 2554 ผ่านทาง sms โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คลิ๊กที่นี่ ฟรี! (รับจำนวนจำกัด 4,000 คนเท่านั้น)


ช่องทางที่ 4 บริษัท วัฎฎะ
รู้ผล Admission ก่อนใครด้วยการลงทะเบียนผ่าน sms โดยพิมพ์เลขประจำตัว 7 หลักแล้วส่งไปที่ 4849595 (ค่าบริการครั้งละ 9 บาท) ระบบจะส่งผลให้ในวันที่ประกาศผล หรือโทร.ไปที่หมายเลข 1900-8888-50 ในวันประกาศผล ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ (ค่าบริการนาทีละ 9 บาท)

================================================================
ซึ่งตอนนี้ทาง สอท. ได้ให้ทางทีมงานของแต่ละเว็บไซด์ ไปรับผลการประกาศผลในเวลา่ 14.00 น. วันที่ 4 พ.ค. 54

และให้ทำการประกาศพร้อมกันในเวลา 18.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน  โชคดี สมหวัง กันทุกคนนะคับ ^_^

================================================================


คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2553
http://admission.cuas.or.th/adm53mxmn/index.html


5 เม.ย.54 สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2553 พร้อมขอเฉลย
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=985.0Keyword : ประกาศผล Admissions 2554, ประกาศผล Admission 2554, ประกาศผลสอบ Admissions 2554, ประกาศผลสอบ Admission 2554, ประกาศผลเอ็นทรานช์, แอดมิชชั่น, ประกาศผลเอนทรานซ์, ผลเอ็น, ผลเอนท์, Entrance, Ent
22  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ GAT/PAT / สทศ.ให้คะแนนฟรีในวิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 38 (1/54) เมื่อ: 14 เมษายน 2554, 17:42:55
สทศ.ให้คะแนนฟรีในวิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 38

ตามที่ มีนักเรียนยื่นหนังสือต่อสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เพื่อขอให้ทบทวนการเฉลยวิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 38 ของการสอบ
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554) เนื่องจากเห็นว่าโจทย์ไม่ชัดเจนนั้น
สทศ.ได้ดำเนินการแล้ว และขอแจ้งผลให้ทราบดังนี้
วิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อที่ 38 ให้คะแนนฟรี (3 คะแนน) เนื่องจากโจทย์ไม่ชัดเจน
เพื่อประโยชน์ของนักเรียนผู้เข้าสอบ สทศ.จึงได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบใน
วิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 38 แล้ว และได้ประกาศผลสอบวิชา PAT3 ใหม่
ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
นักเรียนที่สอบ PAT3 รอบมีนาคม 2554 และได้ทำการพิมพ์คะแนนผ่านระบบ E-Score ไป
แล้วก่อนวันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 17.30 น. นั้น สามารถแจ้งให้ สทศ. พิมพ์ใบคะแนนให้ใหม่
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

%%%%%%%%%%%%%%%%
23  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ O-NET A-NET วิชาเฉพาะ และ Admission / 6 เม.ย.54 โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน การคัดเลือกฯ Admission ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อ: 06 เมษายน 2554, 23:43:47
6 เม.ย.54 โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน การคัดเลือกฯ Admission ประจำปีการศึกษา 2554

4 เม.ย.56 สอท.ออกโปรแกรมคำนวณคะแนน การคัดเลือกฯ Admission ประจำปีการศึกษา 2556
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1008.0

4 เม.ย.55 ทปอ.ออก โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน การคัดเลือกฯ Admission ประจำปีการศึกษา 2555 แล้ว
คลิกที่นี่ >>> http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1002.0

ดาวน์โหลด วิธีการคำนวณคะแนน Admissions 2555 ได้ที่ไฟล์แนบท้ายกระทู้นี้ เป็น PDF File


=== 2554 ===
1. ตัวโปรแกรม บีบอัดเป็นไฟล์ .zip ขนาด 6.27 MB โดย สกอ.

2. คู่มือโปรแกรม เป็นไฟล์ .pdf ขนาด ... KB (ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลด)

ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบท้ายกระทู้คับผม

keyword : โปรแกรมคํานวณคะแนน admissions 55 โปรแกรม คิด คะแนน admission 53 โปรแกรม คิด คะแนน admission 53 เต็ม 30000 โปรแกรม คิด คะแนน admission 52 โปรแกรม คิด คะแนน admission 2553 โหลด โปรแกรม คิด คะแนน admission 53 โปรแกรม คิด คะแนน admission 53 ส กอ
ดู โปรแกรม คิด คะแนน admission ดาวน์โหลด โปรแกรม คำนวณ คะแนน admission 2552
24  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ GAT/PAT / 6 เม.ย.54 สทศ.ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2554 (มีนาคม 2554) พร้อมขอเฉลย เมื่อ: 06 เมษายน 2554, 21:31:14
6 เม.ย.54 สทศ.ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2554 (มีนาคม 2554) พร้อมขอเฉลย

30 ม.ค.55 เวลา 00.15 น. สทศ.ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบ ธ.ค.54)

http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1000.0ดูผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 สอบเมื่อเดือนมีนาคม 2554 ให้เข้าระบบ GAT/PAT (ประกาศอย่างไม่เป็นทางการ 6 เมษายน 2554 เวลา 20.00 น.)

ทำใจเย็นๆ ตั้งสติให้มั่น แล้วค่อยๆ ดูนะคับ

ทางนี้คับ คลิกโลด >>>  http://www.onetresult.niets.or.th/gpsregisterweb/

ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ถามตรงนี้ >>> http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/Register/FrmEnquireReferenceNo.aspx

==============================================================
15 มี.ค.54 ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553 พร้อมขอเฉลย
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=985.0

6 เม.ย.54 โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน การคัดเลือกฯ Admission ประจำปีการศึกษา 2554
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=988.0
==============================================================

ขอเฉลยข้อสอบ GAT-PAT ส่งอีเมลแนะนำตัวและเหตุผลที่ต้องการมาขอได้ที่ หรือที่ http://www.facebook.com/magamura

เฉลยของการสอบ เดือนมีนาคม 2554 (ล่าสุด) ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์สทศ. หรือรอดาวน์โหลดที่เว็บนี้ หรืออีเมล์มาขอได้

สำหรับการสอบครั้งก่อนหรือย้อนหลัง ให้ส่งอีเมลมาขอ โดยระบุครั้งของการสอบ และเดือน ปีที่สอบให้ชัดเจน ขอทั้งหมด ระบุว่าทั้งหมด

ส่วนข้อสอบทุกรายวิชา จะนำมาให้ดาวน์โหลดที่ เว็บไซต์นี้เร็วๆ นี้

(ไม่วางลิงค์เฉลยให้ดาวน์โหลด เพราะเฉลย มีลิขสิทธิ์ และสทศ.อนุญาตให้ ร.ร.ขอเท่านั้น

ฉะนั้นนักเรียน หรือผู้ปกครอง โปรดส่งอีเมลมาขอ ตามวิธีการที่ระบุไว้ หากไม่ประสงค์ หรือทำไม่ได้ โปรดใช้บริการ Google แทน

หากพ้น 5 วันทำการแล้วยังไม่ได้อีเมลติดต่อกลับไป หมายถึง ท่านทำไม่ถูกต้องตามกติกา หรืออีเมลที่ส่งมาไปอยู่ใน Junkmail ให้ส่งใหม่อีกครั้ง)

โดยเนื้อความในอีเมล ให้เขียนเป็นข้อๆ ดังนี้

1. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น

2. ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน.......ชั้น.........

3. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (ถ้ามี และอยากให้) จะใช้แจ้งกรณีมีเฉลยแจกครั้งต่อไป หรือเพื่อขอคำแนะนำ ขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการสอบ การเรียน

4. เว็บไซต์ หรือไดอารี่ส่วนตัว หรือ hi5 ที่อยากให้ครูเข้าไปดูเพื่อทำความรู้จัก (ถ้ามี และอยากให้) จะใช้แจ้งกรณีมีเฉลยแจกครั้งต่อไป

5. คณะ สาขา หรือมหาวิทยาลัยที่อยากศึกษาต่อ

ุ6. จุดประสงค์ในการขอเฉลยครั้งนี้ (เพื่อทบทวน ฝึกทำ หรือเพื่อติวให้เพื่อน ติวให้นักเรียน กรณีคุณครูเป็นผู้ขอ

7. ขอเฉลยของการสอบครั้งที่เท่าไหร่บ้าง ขอวิชาใด หรือขอทั้งหมด

8. คำขอบคุณสักเล็กน้อย ตามธรรมเนียมและมารยาทไทยที่พึงปฏิบัติ

9. จะส่งให้ตามลำดับก่อนหลัง ครั้งก่อนมาเป็นร้อยฉบับ ถ้าเร่ง ขอด่วนๆๆๆๆๆ อะไรทำนองนี้ หรือไม่ทำตามกติกา ขอสงวนสิทธิ์ลบอีเมลทิ้งและไม่ส่งนะครับ

10.สงสัยหรือส่งอีเมลไม่เป็น โทรมาถามได้ครับ (ห้ามโทรเวลากินข้าว และหลังเวลาที่ขอในลายเซ็นต์แล้ว)

11.ถ้า ทำได้ก็จัดมาเลยครับ (เห็นว่าเรื่องมาก ทำไม่ได้ ยากเย็น ขอเชิญเว็บอื่นครับ เว็บนี้ต้องการเก็บสถิติ แต่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัว และเว็บนี้ยืนยันว่าไม่ใช่นึกอยากได้ง่ายๆ ก็ขอ) ผู้ที่ขอมาครั้งก่อนๆ จะทราบกติกาและยินดีทำตามเป็นอย่างดี
=============================================================================

7 พ.ค.53 ทปอ.ประกาศผล Admission ระบบกลางประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=935.0

สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=926.0

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=925.0

ประกาศ ผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2553) ในวันที่ 30 มีนาคม 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=911.0

ดาวน์ โหลด โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน Admission 2553 ที่นี่จ้า
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=915.0

ปฏิทิน Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=916.0
==============================================================

ดูผลคะแนน GAT PAT ครั้งที่ 2 ให้เข้าระบบ GAT-PAT ตามปกติ http://www.onetresult.niets.or.th/gpsregisterweb/

ดูผลคะแนน GAT PAT ครั้งที่ 1 ย้อนหลัง กรุณาเตรียม เลขที่ใบสมัครสอบ และเลขที่นั่งสอบ (ของครั้งที่ 1)

หากไม่ทราบเลขที่สมัครครั้งที่ 1 กรุณากดที่นี่ >>> http://www.onetresult.niets.or.th/searchgp_student/

หรือสอบถามที่ Call Center โทร. 0-2975-5599 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรุณาระบุว่า ต้องการดูผลสอบครั้งที่ 1 เพื่อป้องกันความสับสน
==============================================================

ต้องการดูผลสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 กรุณาคลิกลิงค์จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

http://reg.niets.or.th/resultgp152/
http://www.onetresult.niets.or.th/gpresult/


=================================================================
Keyword : คะแนน gat pat54 53 GAT-PAT GAT/PAT เฉลย gat-pat เฉลย GAT/PAT เฉลย GAT-PAT ข้อสอบ gat pat สมัคร gat pat การ สอบ gat pat Keyword : ผลสอบgat pat, ผลสอบ gat-pat ครั้งที่ 3, ผล สอบ gat pat, gat-patครั้งที่3, ผลสอบ gat pat, ผลสอบ gat-pat, ประกาศผล gat-pat ครั้งที่ 3, ดูผลสอบgat pat, สมัคร สอบ gat pat, แนว ข้อสอบ gat pat, การ สอบ gat pat, รับ สมัคร gat pat, ตรวจ gat pat, ตาราง gat pat, gat pat คณะ, รหัส gat pat, เฉลยgat-pat, เฉลย gat-pat, เว็บสมัครสอบ gat-pat, เว็บสมัครสอบgat pat, สมัครสอบ gat-pat, สมัครสอบgat-pat, กระดาษ คำ ตอบ gat pat, ตรวจ สอบ gat pat, ลง ทะเบียน gat pat, เลข ที่นั่ง สอบ gat pat
25  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / อัลบั้มภาพกิจกรรมล่าสุด / Re: สวัสดีคร๊าบ เมื่อ: 01 เมษายน 2554, 20:30:28
ดีแล้ว จะได้ไม่ต้องตามแก้ปัญหา มีแต่พวกโฆษณานี่แหละที่ต้องกำจัด
26  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ O-NET A-NET วิชาเฉพาะ และ Admission / 26 มี.ค.60 ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อ: 15 มีนาคม 2554, 15:09:57
26 มี.ค.60 ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559

28 มี.ค.59 ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558

15 มี.ค.58 ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2557

UPDATED : 26/03/2560 เวลา 10.00 น. : รวมลิงค์ประกาศผลคะแนน O-NET 2559 สอบ 2560 (ม.3 ประกาศ แล้ว)

ป.6 ม.3 ม.6 รายบุคคล ดูที่นี่ LINK 1 : http://result.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

รายโรงเรียน ดูที่นี่ LINK 1 : http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

รายโรงเรียน ดูที่นี่ LINK 2 : N/A

ระบบ RPS เฉพาะ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยตรวจสอบคะแนนนักเรียนที่มายื่นสมัคร ม.1 ม.4 สอบตรง แอดมิชชัน : http://escore.niets.or.th/rps (แก้ไขลิงค์เสียแล้ว)

ระบบจัดทำใบรายงานผลการทดสอบ E-SCORE สำหรับการสอบ O-NET  ม.6 และ GAT/PAT เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการสอบตรงหรือเข้ามหาวิทยาลัย  หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น :  http://escore.niets.or.th/escore/ (แก้ไขลิงค์เสียแล้ว)

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ facebook ของครูจรูญ ผู้ดูแลระบบ : http://www.facebook.com/magamura

===========================================================================
UPDATED : 28/03/2559 เวลา 16.10 น. : รวมลิงค์ประกาศผลคะแนน O-NET 2558 สอบ 2559 (ม.3 ประกาศ แล้ว)

24 มี.ค.56 ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2555

UPDATED : 24/03/2556 เวลา 09.00 น. : ม.6 ดูผลสอบ O-NET รายโรงเรียน และ รายบุคคล ได้แล้ว (แก้ไขลิงค์เสียแล้ว)

ม.6 รายบุคคล ดูที่นี่ LINK 1 : http://202.29.102.178/Individualweb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

ป.6 ม.3 รายบุคคล ดูที่นี่ LINK 1 : http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

รายโรงเรียน ดูที่นี่ LINK 1 : http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/login.aspx

รายโรงเรียน ดูที่นี่ LINK 2 : http://www.niets.or.th/AnnouncementWeb/login.aspx

ระบบ RPS เฉพาะ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยตรวจสอบคะแนนนักเรียนที่มายื่นสมัคร ม.1 ม.4 : http://rps.niets.or.th/Login.aspx

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ facebook ของครูจรูญ ผู้ดูแลระบบ : http://www.facebook.com/magamura
==========================================================================
UPDATED : 16/03/2556 เวลา 05.00 น. อำนวยความสะดวก เพิ่มเป็น 2 LINK เพื่อให้เข้าระบบได้ดีขึ้น ปริมาณการเข้าใช้ระบบประกาศคะแนน O-NET  เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถพิมพ์ใบแจ้งคะแนน เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และม.4 ได้ตามที่ ร.ร.นัดหมาย เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องกับระบบ RPS ของ สทศ.ต่อไป

4 พ.ค.54 ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admission ระบบกลาง ปีการศึกษา 2554
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=996.0

7 พ.ค.55 เวลา 17.00 น. ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย Admission ระบบกลาง ปีการศึกษา 2555
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1003.0

4 เม.ย.55 ทปอ.ออก โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน การคัดเลือกฯ Admission ประจำปีการศึกษา 2555 แล้ว
คลิกที่นี่ >>> http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1002.0

สทศ.ประกาศผล GAT PAT เร็วขึ้น!! เป็นวันที่ 27 มี.ค.55 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=1001.0

23 มี.ค. 55 ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2554 พร้อมขอเฉลย (จาก สทศ.)
ดูผลสอบได้แล้ว เร็วกว่ากำหนดการประกาศเดิม ลิงค์เดียวกับปีก่อนเลยครับ (นร.ป.6 และ ม.3 ประกาศผล 28 เม.ย.55)

15 มี.ค.54 ประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553 พร้อมขอเฉลย

นักเรียน ม.6 ดูผลสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้ (23 มีนาคม 2555)

รายบุคคล ดูที่นี่ : http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

รายโรงเรียน ดูที่นี่ : http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx
=============================================================================

6 เม.ย.54 สทศ.ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 (สอบมีนาคม 2554) พร้อมขอเฉลย
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=987.0

6 เม.ย.54 โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน การคัดเลือกฯ Admission ประจำปีการศึกษา 2554
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=988.0
=============================================================================

ขอเฉลยข้อสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2553-54 ส่งอีเมลแนะนำตัวและเหตุผลที่ต้องการมาขอได้ที่ หรือที่ http://www.facebook.com/magamura

เฉลยของปีการศึกษา 2554 สอบ ปี พ.ศ. 2555 (ล่าสุด) จะได้รับจาก สทศ.ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม

จะขอเฉลยการสอบของปีการศึกษาใดให้ระบุให้ชัดเจน

ส่วนข้อสอบทุกรายวิชา จะนำมาให้ดาวน์โหลดที่ เว็บไซต์นี้เร็วๆ นี้

(ไม่วางลิงค์เฉลยให้ดาวน์โหลด เพราะเฉลย มีลิขสิทธิ์ และสทศ.อนุญาตให้ ร.ร.ขอเท่านั้น

ฉะนั้นนักเรียน หรือผู้ปกครอง โปรดส่งอีเมลมาขอ ตามวิธีการที่ระบุไว้ หากไม่ประสงค์ หรือทำไม่ได้ โปรดใช้บริการ Google แทน

หากพ้น 5 วันทำการแล้วยังไม่ได้อีเมลติดต่อกลับไป หมายถึง ท่านทำไม่ถูกต้องตามกติกา หรืออีเมลที่ส่งมาไปอยู่ใน Junkmail ให้ส่งใหม่อีกครั้ง)

โดยเนื้อความในอีเมล ให้เขียนเป็นข้อๆ ดังนี้

1. แนะนำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น

2. ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน.......ชั้น.........

3. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (ถ้ามี และอยากให้) จะใช้แจ้งกรณีมีเฉลยแจกครั้งต่อไป หรือเพื่อขอคำแนะนำ ขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการสอบ การเรียน

4. เว็บไซต์ หรือไดอารี่ส่วนตัว หรือ hi5 ที่อยากให้ครูเข้าไปดูเพื่อทำความรู้จัก (ถ้ามี และอยากให้) จะใช้แจ้งกรณีมีเฉลยแจกครั้งต่อไป

5. คณะ สาขา หรือมหาวิทยาลัยที่อยากศึกษาต่อ

ุ6. จุดประสงค์ในการขอเฉลยครั้งนี้ (เพื่อทบทวน ฝึกทำ หรือเพื่อติวให้เพื่อน ติวให้นักเรียน กรณีคุณครูเป็นผู้ขอ

7. ขอเฉลยของการสอบครั้งที่เท่าไหร่บ้าง ขอวิชาใด หรือขอทั้งหมด

8. คำขอบคุณสักเล็กน้อย ตามธรรมเนียมและมารยาทไทยที่พึงปฏิบัติ

9. จะส่งให้ตามลำดับก่อนหลัง ครั้งก่อนมาเป็นร้อยฉบับ ถ้าเร่ง ขอด่วนๆๆๆๆๆ อะไรทำนองนี้ หรือไม่ทำตามกติกา ขอสงวนสิทธิ์ลบอีเมลทิ้งและไม่ส่งนะครับ

10.สงสัยหรือส่งอีเมลไม่เป็น โทรมาถามได้ครับ (ห้ามโทรเวลากินข้าว และหลังเวลาที่ขอในลายเซ็นต์แล้ว)

11.ถ้า ทำได้ก็จัดมาเลยครับ (เห็นว่าเรื่องมาก ทำไม่ได้ ยากเย็น ขอเชิญเว็บอื่นครับ เว็บนี้ต้องการเก็บสถิติ แต่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัว และเว็บนี้ยืนยันว่าไม่ใช่นึกอยากได้ง่ายๆ ก็ขอ) ผู้ที่ขอมาครั้งก่อนๆ จะทราบกติกาและยินดีทำตามเป็นอย่างดี
=============================================================================

7 พ.ค.53 ทปอ.ประกาศผล Admission ระบบกลางประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=935.0

สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=926.0

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=925.0

ประกาศ ผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2553) ในวันที่ 30 มีนาคม 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=911.0

ดาวน์ โหลด โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน Admission 2553 ที่นี่จ้า
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=915.0

ปฏิทิน Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2553
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=916.0

===================================================================================

ตรวจดูผลคะแนนสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

การประกาศผลสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 (รายโรงเรียน)
1. โรงเรียนเข้าระบบ O-NET ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อดูผลสอบ
2. สทศ.จะส่งใบรายงานผลสอบรายบุคคล โดยส่งไปที่โรงเรียนภายในเดือนเมษายนนี้
    และให้โรงเรียนส่งมอบให้ แก่นักเรียน

เข้าระบบ O-NET ตรงๆ ทางนี้

1. โรงเรียน ดูผลสอบของนักเรียนทั้งหมด  http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx?ReturnUrl=%2fannouncementweb%2fdefault.aspx

2. นักเรียน ดูผลสอบของตนเอง รายบุคคล (แก้ไข URL ใหม่ 27 มี.ค.53 เวลา 19.33 น.)  >>>  http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentScore.aspx

3. นักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ดูผลสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซตฺ์โรงเรียน http://www.bn.ac.th/onet  ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น.


================================================================================

การ ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 (รายบุคคล)
เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วในการดูผลสอบ ให้นักเรียนจด URL และเข้าเว็บไซต์นั้นๆ โดยตรง

ปรับปรุงรายชื่อเว็บไซต์ร่วมประกาศผลการสอบ O-NET 26 มีนาคม 2553 เวลา 03.20 น.

1. บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (INET) :                                  http://www.inet.co.th
2. บมจ.ซีเอสลอกซอินโฟ (CS loxinfo) :                                   http://www.csloxinfo.net
3. บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) :                                         http://www.cat.net.th
4. บจก.สามารถ อินโฟเน็ต (Smart) :                                       http://www.samart.co.th
5. บจก.เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต (KSC) :                    http://www.ksc.net
6. บจก.เอเน็ต (ANET) :                                                      http://www.anet.net.th
7. บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต (TRUE) :                                          http://www.trueinternet.co.th
8. สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) :                         http://www.tispa.or.th
9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม :                                                     http://www.spuadmission.com


================================================================================

================================================================================
keyword : o net 60 o-net58 o-net59 o-net57 onet 57 o-net58 ผลโอเน็ต 57 ผลโอเน็ต 58 o-net 57 โอเน็ต 56 โอเน็ต 57 ดูคะแนน o-net 56 ดูคะแนน o-net 56 ม6 ดูคะแนน o-net 56 ม3 ดูคะแนน o-net 56 ป6 ผลo-netรายบุคคล สอบถามคะแนน o-net รายบุคคล 2555, ผลสอบo-net 56 o-net 56 ผลสอบo-net 55 o-net 55,ประกาศผลสอบ o-net 53,ดูคะแนน o-net 53,ผลสอบ o-net ปี 2553,สทศ o-net 53,ผลสอบo-netปี2553,ประกาศผลสอบโอเน็ต53,ผล o-net 53,ผลo-net 53,ประกาศผลโอเน็ต,o-net 53,ประกาศผลสอบo-net 53,ผลสอบ o-net,ดูคะแนน o-net 52,ประกาศ o-net 53,ดูผลสอบ o-net,ประกาศผลo-net 53,ดูคะแนนo-net 53,คะแนน o-net 53,ประกาศผลสอบ o-net 52,ประกาศผลสอบ o-net,ผลคะแนน o-net 2553,ประกาศผลสอบ o-net 53,คะแนนสอบ o-net 2552,ผลสอบ o-net 53,ผลสอบo-net ปี2552,ประกาศผลสอบo-net 2552,ผลสอบo-net 53,ดูผลสอบ o-net 2553,ประกาศผลo-net,คะแนนo-net 53 ผลสอบ o-net 54 ประกาศผลสอบ o-net 54 ผลสอบ o-net 53 คะแนน o-net 54 ผลสอบo-net 54 o-net 53 ผลคะแนน o-net 54 ประกาศผลสอบo-net 54 ผลสอบ o-net ผลโอเน็ต54 ผลสอบo-net 53 ประกาศผลสอบโอเน็ต54 ประกาศผลสอบ o-net 54 ป.6 คะแนน o-net 53 คะแนนโอเน็ต 54 ประกาศผล o-net 54 คะแนนo-net 54 ผลสอบo-net ปี2553 ดูคะแนน o-net 53 ผลสอบโอเน็ต 53 ผลสอบ o-net ปี 2553 คะแนนสอบ o-net ผลสอบโอเน็ต คะแนนo-net 53 ผลสอบo-net 54 ป.6 คะแนน o-net 54 ป.6 สทศ.o-net
27  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / ข่าวแจ้งบุคลากรและนักเรียน / ประกาศ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ รวม 3 อัตรา เมื่อ: 11 มีนาคม 2554, 15:14:29
ประกาศ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ รวม 3 อัตรา

ดูรายละเอียดในประกาศ  :

1. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

Flash Paper :  http://data.bn.ac.th/doc/swf/doc25540223.swf

PDF :  http://data.bn.ac.th/doc/pdf/doc25540223.pdf

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

Flash Paper :  http://data.bn.ac.th/doc/swf/doc25540311.swf

PDF :  http://data.bn.ac.th/doc/pdf/doc25540311.pdf

ประกาศ ล่าสุด เมื่อ 11 มีนาคม 2554

สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป โทร.02-2820025 ต่อ 144,145
28  ชุมชน บ.น. รอบรั้วเหลือง-ดำ / การสอบ O-NET A-NET วิชาเฉพาะ และ Admission / ตัวอย่างข้อสอบ และเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2552 สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2554, 12:38:23
ตัวอย่างข้อสอบ และเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2552 สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ข้อสอบ ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบเช่นเคย >>>> ดาวน์โหลดได้่แล้วจากไฟล์แนบท้ายกระทู้ด้านล่าง

ขอเฉลยให้ขอทางอีเมลเท่านั้น
=================================================================

ยังยืนยันเจตนารมณ์เดิม คือไม่ให้ดาวน์โหลดเฉลย โดยวางลิงค์ที่นี่ ให้ขอทางอีเมลหรือลงทะเบียนผ่านเว็บเท่านั้น

เนื่องจากเฉลยมีลิขสิทธิ์ โดย สทศ. ถ้าเขาฟ้องร้องจะไม่บังเกิดผลดี ส่วนเว็บที่เขาแจกฟรีมีมากมาย ลองใช้ Google ค้นดู

จะไปใช้บริการเว็บเหล่านั้นก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใด ขอเชิญตามอัธยาศัย แต่พอสอบ O-NET

ทีไรเว็บนี้อยู่บนสุดของ Google ทุกที เพราะหลงเข้ามากันมากมาย พี่ Google พามาอีกนั่นแหละ 555+

=================================================================
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET ม.6 หรือเทียบเท่า สอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554
http://www.niets.or.th/E6RegisterWeb/FrLogin.aspx


=================================================================
เฉลยได้ตรวจสอบความถูกต้องจาก สทศ.แล้ว

สงสัยตรงไหน โทรมาคุย หรือ Add hi5 ได้ตามข้อมูลตรงลายเซ็นต์ท้ายกระทู้นะคับ

ขอบคุณพี่ Google ที่ทำให้พวกเธอหลงเข้ามาในเว็บนี้ 555++++++

=================================================================

Keyword : ข้อสอบo-net o-net คือ เลขที่นั่งสอบo-net ตัวอย่างข้อสอบo-net o-net a-net ผลสอบ o-net ประกาศผลo-net a-net
29  สัพเพเหระ จิปาถะ เรื่องราว / ข่าวไวรัสคอมพิวเตอร์ / AVG Anti-Virus Free Edition 2011.1204.3402 (26/01/2554) เมื่อ: 28 มกราคม 2554, 02:41:08
AVG Anti-Virus Free Edition 2011.1204.3402 (26/01/2554)

ดาวน์โหลดตรงนี้      >>>   http://download.avgfree.com/filedir/inst/avg_free_x86_all_2011_1204a3402.exe   147.0 MB (32-bit)

ดาวน์โหลดตรงนี้      >>>   http://download.avgfree.com/filedir/inst/avg_free_x64_all_2011_1204a3402.exe   166.0 MB (64-bit)   ยิงฟันยิ้ม


===================================================================

ดาวน์โหลด Update ฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรมกำจัดไวรัส AVG 2011 Virus Database update
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=951.0
30  สัพเพเหระ จิปาถะ เรื่องราว / ข่าวไวรัสคอมพิวเตอร์ / AVG Anti-Virus Free Edition 2011.1191.3330 (27/12/2553) เมื่อ: 09 มกราคม 2554, 04:01:17
AVG Anti-Virus Free Edition 2011.1191.3330 (27/12/2553)

ดาวน์โหลดตรงนี้      >>>   http://download.avgfree.com/filedir/inst/avg_free_x86_all_2011_1191a3330.exe   146.0 MB (32-bit)

ดาวน์โหลดตรงนี้      >>>   http://download.avgfree.com/filedir/inst/avg_free_x64_all_2011_1191a3330.exe   164.0 MB (64-bit)   ยิงฟันยิ้ม


===================================================================

ดาวน์โหลด Update ฐานข้อมูลไวรัสของโปรแกรมกำจัดไวรัส AVG 2011 Virus Database update
http://data.bn.ac.th/forum/index.php?topic=951.0
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 26
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ | |   | ขับเคลื่อนด้วยระบบนาคาเว็บบอร์ด ๔.๐ Final Release |
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF
Copyrights © 2000-2016 By WATBOWONNIWET SCHOOL All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
X-Mas design by DzinerStudio
Fight Spam! Click Here!

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 9.23 วินาที กับ 19 คำสั่ง