ดูคะแนนความประพฤติ = ปิดระบบชั่วคราว

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ จำนวน  counter ท่าน  

เริ่มนับสถิติ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

26 ก.พ.56 : ปิดระบบชั่วคราว  

ขณะนี้มีผู้ชม 5 คน

 คุณมาจากหมายเลข IP : 54.198.201.250

หน้าแรก | เว็บโรงเรียน | สมุดพกออนไลน์ | เว็บบอร์ด | สมุดเยี่ยม

Copyrights © 2008-2013  All Rights Reserved. By Magamura.

ข่าวและประกาศสำคัญ จากงานส่งเสริมระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน

- 11 ก.พ.56 ตัดยอดคะแนนความประพฤติ นร.ม.3 ส่งกรรมการคัดเลือกนร. ม.4
- 26 ก.พ.56 ปิดระบบชั่วคราว ป้อนข้อมูลคะแนนความดี ความผิด ช่วงสุดท้าย

- 31 มี.ค.56 ประกาศคะแนนความประพฤติอย่างไม่เป็นทางการ

กำหนดการ
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(18-19 มี.ค.56)

กรอกรายละเอียดขอเพิ่มคะแนนความดี
กรณีไปร่วมกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน
กรอกข้อมูลได้ถึง 27 ก.พ.56
คลิกที่นี่

การตัด-การเพิ่มคะแนนยังคงดำเนินอยู่จนสิ้นปีการศึกษา
ฉะนั้นขอให้นักเรียนประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของเรียนตลอดเวลา

     

คำชี้แจง ในการประกาศคะแนนความประพฤตินักเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

1

ข้อมูลคะแนนต่างๆ ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ จนกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องกับฝ่ายกิจการนักเรียนแล้วเท่านั้น หากพบข้อมูลผิดพลาดใดๆ ให้ติดต่อสอบถามหรือแก้ไขได้ ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน หรือคณะที่นักเรียนสังกัด ในวันและเวลาราชการ

2

ข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ.55 เวลา 22.30 น.
รายการปรับปรุง
  -
  -
  -
  -

3

นักเรียนและผู้ปกครอง ควรศึกษาระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน จากคู่มือนักเรียน เพื่อตรวจสอบความดี และความผิดของตนเอง เพื่อระมัดระวังไม่ให้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ และเพิ่มพูนคะแนนความดีให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป และเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนทุกประการต่อไป

4

ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้าดูคะแนนของตนเองเท่านั้น เพื่อแบ่งให้ผู้อื่นเข้าดูบ้าง เนื่องจากความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีจำกัด

5

นักเรียนไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเบื้องต้นได้ ที่ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ ห้องคอม 2 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ magamura[at]hotmail.com | http://data.bn.ac.th/charoon หรือ โทร. 02-2820025 ต่อ 161 หากเป็นเรื่องของรายละเอียดให้ติดต่อที่อาจารย์หัวหน้าคณะที่นักเรียนสังกัด

6

การประกาศคะแนนความประพฤตินักเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียน เป็นทางเลือกในการเข้าดูคะแนนความประพฤตินักเรียนทางหนึ่งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีภาระผูกพันว่าจะต้องมีให้ใช้บริการทุกภาคเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามศักยภาพและความพร้อมของทางโรงเรียน

 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านให้เกียรติเข้าใช้บริการระบบประกาศคะแนนความประพฤตินักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป (กิจการนักเรียน) โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ประกาศเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2551  เวลา 13.10 น.
ปรับปรุงเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 04.00 น.

ออกแบบและบริหารระบบโดย : ครูจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ