หน้าแรก | เว็บโรงเรียน | เกี่ยวกับผู้สอน | สมาชิก | ดาวน์โหลด | กระดานข่าว | สมุดเยี่ยม | ติดต่อผู้สอน

Web Stats


counter
 
ตั้งแต่  เมษายน 2552
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 2 คน

 
หมายเลขไอพีของเธอคือ :
54.145.85.87

เมนูหลักเว็บไซต์ครูวาสิฏฐี

หน้าแรก

ประวัติผู้สอน
โครงการและกิจกรรม
กติกา/มารยาทในการเรียน

ลงทะเบียนสมาชิก

งานสอบแก้ตัว/สอบซ่อม

 

บทความเด่น

พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์

เก็บข้อมูลผู้ใช้เว็บตามพรบ.ใหม่

บทเรียนออนไลน์ LMS สป.ศธ.

 
 

 

 
 
 

Last updated : 06/09/2556  Time : 14:13:00  By : Charoon | Web Version 1.0.013

การประกาศ/ข่าวทั่วไป

 

 งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา องก์ที่ 1
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 

 


 
การติดต่อผู้สอน

ชื่อ : ครูวาสิฎฐี  เลิศวิชัยยุทธ  ครูคศ.2
ห้องทำงาน/ห้องพัก  :  ห้อง กลุมบริหารงบประมาณ ชั้น 2  อาคารสมเด็จพระญาณสังวร
โทร. 02-2820025 ต่อ 125
Email : wa_0404[at]hotmail.com

 
แนวการสอน
วิชาที่สอนในปีการศึกษา 2556
  ท32101 ภาษาไทย 3 ชั้น ม.5

เว็บไซต์วิชา

        เว็บไซต์วิชา
*** คือวิชาที่มีการบูรณาการร่วมกันข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
           
สื่อการสอนล่าสุด
  ท32101 มัทนะพาธา ชั้น ม.5 สื่อการสอน | คู่มือ
        เอกสารประกอบการเรียน
         
           
ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 1/2552 |

 
   

Best View : 800x600 / 1024x768 Pixel
Using : Thai Mozila Firefox Community Edition 1.5.x.x / Microsoft Internet Explorer 6.01
Copyright © 2009 - 2013 ครูวาสิฎฐี  เลิศวิชัยยุทธ์์ All Rights Reserved.