ผลสอบ 2/2562 = คลิกที่นี่
พิมพ์ ปพ.1 / คำร้องสอบซ่อม
ม.1 - ม.6 = คลิกที่นี่

กรอก Username และ Password ถูกต้อง
แต่เข้าระบบไม่ได้
เกิดจากไม่ได้บันทึกวันเดือนปีเกิดไว้ในระบบ
หรือบันทึกไว้ไม่ถูกต้อง
โปรดติดต่องานวัดผลเพื่อตรวจสอบ

 2 มี.ค.63 เวลา 08.00 น.
เปิดระบบตามปกติ

ติดศูนย์ ร มส มผ จบไม่ได้
ต้องแก้ไขให้ผ่านทุกรายวิชา


ตารางสอบซ่อมครั้งที่ 1 


GPA & PR ผล O-NET ที่ถูกต้อง
จะต้องแก้ไข ศูนย์ ร มส มผ ให้เสร็จสิ้น
ทุกรายวิชาก่อนจึงจะใช้อ้างอิงได้


คำแนะนำ : ดูผลการเรียนของตนเอง
เลขประจำตัว คือเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01/09/2535
ต้องพิมพ์เครื่องหมาย "ทับ" ด้วย


ประกาศเมื่อ : 18 มีนาคม พ.ศ. 2555  เวลา 20:45:37 น.

ปรับปรุงเมื่อ : 31 มีนาคม 2563  เวลา 18.20 น.

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้
จำนวน  counter ท่าน  

เริ่มนับสถิติ : วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

หน้าแรก | เว็บโรงเรียน | คะแนนความประพฤติ | เว็บบอร์ด

© 2009 - 2020  By Magamura ขอขอบคุณทุกท่านให้เกียรติเข้าใช้บริการสมุดพกออนไลน์
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ


ออกแบบและบริหารระบบโดย : ครูจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

ข่าวและประกาศสำคัญ จากงานทะเบียน-วัดผล

2 มี.ค.63 เวลา 08.30 น.


2 มี.ค.63 เวลา 18.30 น.

2 - 12 มี.ค.63
13 มี.ค.63

16 มี.ค.63
16 มี.ค.63
16 - 20 มี.ค.63
20 มี.ค.63

23 มี.ค.63

14 พ.ค.63

- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ ร.ร.
- ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
- ดำเนินการแก้ไข มผ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกชนิด
- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ เว็บไซต์นี้

- ดำเนินการแก้ไข 0 ร มส ครั้งที่ 1

- ครูผู้สอนส่งผลการแก้ไข 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ และรวบรวมส่งงานทะเบียน-วัดผล

- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2562 ที่ ร.ร.
- ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

- ดำเนินการแก้ไข 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2

- ครูผู้สอนส่งผลการแก้ไข 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ และรวบรวมส่งงานทะเบียน-วัดผล
- ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2562 ที่ ร.ร.

- ติดตามนักเรียนที่ยังสอบซ่อมไม่ผ่าน
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

     

จดหมายแจ้งผู้ปกครอง และใบมอบตัวนักเรียน คลิก  

     
คำชี้แจง ในการประกาศผลสอบทางเว็บไซต์โรงเรียน

*

ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการ 1 มี.ค.63
***ที่โรงเรียนทางเดียวเท่านั้น***
***ดูหรือพิมพ์ผลสอบผ่านเว็บนี้ได้ 1 มี.ค.63
เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป***


นักเรียนที่สอบไม่ผ่านวิชาใด ต้องติดต่อครูที่ปรึกษา
เพื่อขอรับใบคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 พร้อมตารางสอบ
ทันทีในวันประกาศผลสอบ และแก้ไขให้ผ่านตามเวลาที่กำหนด

มิฉะนัน จะไม่ได้ขึ้นชั้นใหม่ในปีการศึกษาหน้า
ม.3 ม.6 จะไม่จบหลักสูตร ไปสมัครเรียนต่อที่ไหนไม่ได้
ต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นทุกรายวิชา

ต้องการพิมพ์ใบผลสอบ ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว
จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ในเครื่องก่อน
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.filehippo.com/download_adobe_reader

หน้าเว็บไม่ Update ลองกด F5 เพื่อโหลดใหม่
หรือลบ Browser Cache ออกก่อน
ไม่พบข้อมูล หรือผลการเรียนไม่แสดง
ให้ติดต่อครูจรูญ โทร.02-2820025 ต่อ 123
ในวันและเวลาราชการ

1

นักเรียนทุกคน ต้องมารับทราบผลสอบกับครูที่ปรึกษา หากสอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนสอบแก้ตัวทันที มิฉะนั้นนักเรียนจะเสียสิทธิ์ และต้องนำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอแก้ไข

2

ข้อมูลผลการสอบและผลการเรียนต่างๆ ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ จนกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องกับงานทะเบียน-วัดผลแล้วเท่านั้น พบข้อมูลผิดพลาดใดๆ ให้ติดต่อสอบถามหรือแก้ไขได้ ที่งานทะเบียน-วัดผล ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระญาณสังวร ในวันและเวลาราชการ

3

ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเข้าดูผลการเรียนของตนเองเท่านั้น เพื่อแบ่งให้ผู้อื่นเข้าดูบ้าง เนื่องจากความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีจำกัด

4

การประกาศผลสอบทางเว็บไซต์โรงเรียนเป็นทางเลือกในการเข้าดูผลการเรียนทางหนึ่งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีภาระผูกพันว่าจะต้องมีให้ใช้บริการทุกภาคเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามศักยภาพและความพร้อมของทางโรงเรียน