FreshyX โปรแกรมการรับนักเรียน
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พบปัญหาการกรอกใบสมัคร ติดต่อ ครูจรูญ 080-587-8341
กรอกหมายเลขประชาชนไม่ถูกต้อง ไม่มีหมายเลขติดต่อกลับ ให้ข้อมูลเป็นเท็จ การสมัครถือเป็นโมฆะ
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 022820025
8217
27/05/2563
© 2009 - 2020  By Magamura   ออกแบบและพัฒนาระบบ โดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โทร.080-5878341
Source code ต้นฉบับ พัฒนาโดย ครูอัมพร  ชมเด็จ  We School Team [Secondary'56 License]  
e-mail:secondary2556@gmail.com  www.facebook.com/secondary2556  Version 15.02.2561
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.